Kot je na novinarski konferenci dejal v. d. direktorja direktorata za visoko šolstvo in znanost Borut Rončevič, je cilj razpisa za vzpostavitev sistema zagotavljanja kakovosti na visokošolskih zavodih v letih 2012-2015 podpreti razvoj celovitega, z mednarodnimi standardi usklajenega sistema zagotavljanja kakovosti. Ta naj bi omogočal nenehno izboljševanje kakovosti slovenskega visokega šolstva, zlasti ponudbo kakovostnih, posodobljenih študijskih programov, je poudaril.

Kot je pojasnil, je predmet javnega razpisa sofinanciranje aktivnosti, ki razvijajo ali nadgrajujejo katerikoli sistem kakovosti na zavodih, ter hkrati sofinanciranje mednarodnih evalvacij oz. akreditacij. Prav tako je predmet razpisa tudi kakovostna prenova programske ponudbe visokošolskih zavodov.

Na razpis se sicer lahko prijavijo javni in zasebni visokošolski zavodi, ki so vpisani v razvid visokošolskih zavodov in izvajajo javno veljavne študijske programe vsaj tri leta od dneva objave razpisa v uradnem listu in že imajo diplomante na teh programih. Skupna višina sredstev razpisa, ki ga sicer delno financira EU iz Evropskega socialnega sklada, je 5,2 milijona evrov.

Posamezni projekti do dva milijona evrov

V okviru razpisa lahko zavod pridobi za posamezni projekt do največ dva milijona evrov (to velja za univerzo z več kot 10 članicami) oziroma do največ 800.000 evrov (velja za univerzo z manj kot 10 članicami) in največ 250.000 evrov, če gre za samostojne visokošolske zavode.

Za sofinanciranje aktivnosti v letih 2012-2015, ki spodbujajo odprtost slovenskega visokega šolstva v mednarodno okolje, je na voljo štiri milijone evrov. "Cilj drugega javnega razpisa je spodbuditi večjo odprtost slovenskega visokega šolstva v mednarodno okolje, ki bo vodila do razvoja kakovostnega in mednarodno primerljivega visokošolskega sistema," poudarja Rončevič.

Namen razpisa, ki ga bodo izvedli s pomočjo evropskih sredstev, je pospešiti internacionalizacijo visokega šolstva, zlasti z večjim vključevanjem tujih strokovnjakov v pedagoški in raziskovalni proces na visokošolskih zavodih, je povedal. Na razpis se lahko prijavijo javni in zasebni visokošolski zavodi z javno veljavnimi študijskimi programi, ki spodbujajo krajša gostovanja in zaposlovanje tujih strokovnjakov vsaj za eno študijsko leto.

Rončevič: V visokošolski sistem želimo privabiti čim več tujcev

"Naša želja je, da privabimo čim več tujcev v naš visokošolski sistem," pravi Rončevič, ki upa, da bodo prejeli veliko prijav, da bodo lahko financirali "dobre projekte".

Rok za oddajo vlog za oba razpisa je 15. november, ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport pa bo v 60 dneh objavilo rezultate.

Ministrstvo je skupaj za visoko šolstvo in znanost letos po Rončevičevih besedah namenilo kar 28,7 milijona evrov svežega denarja. V petek bo sicer na ministrstvu informativni dan glede obeh razpisov, je še navedel Rončevič.