V Tržiču so novo omrežje prav tako gradili s sofinanciranjem Evropske unije. Še pred dvema letoma je župan Borut Sajovic na seji občinskega sveta zatrjeval, da bodo posamezna gospodinjstva za priključitev na omrežje plačevala od 500 do 1300 evrov in se je bil o tem pripravljen s svetniki, ki so menili, da bo ta prispevek višji, celo prepirati. Letos spomladi pa je občinski svet sprejel nov odlok o enotnem komunalnem prispevku po celotni občini, ki bo po žepu udaril tudi vsa gospodinjstva, ki se bodo na novo priključevala na omrežje.

Najbolj so razburjeni v Zvirčah, kjer so doslej odplake spuščali v greznice, zdaj pa se bodo lahko priključili na novo kanalizacijo. "Ljudje so dobili izračune in plačati bodo morali od 2900 do pet tisoč evrov na stanovanjsko hišo. Seveda so krajani razburjeni, zato se bomo na sestanku s predstavniki občine dobili v sredo ob petih popoldne v gasilskem domu. Če bodo te cene obveljale, bodo nekateri zelo težko plačali ta strošek, najemati bodo morali posojila. Prepričana sem, da bi bilo razburjenja manj, če bi plačali vsaj primerljivo ceno kot v sosednjih občinah. Tako pa so ljudje obupani," je povedala predsednica Krajevne skupnosti Kovor Romana Šparovec. Podobno smo izvedeli tudi od krajanov. Zgolj za primer - eden od njih je pokazal izračun za dobrih 200 kvadratnih metrov veliko hišo. Plačati bo moral 3700 evrov.

Velike razlike med občinami

V sosednjih občinah so te številke nižje. "Višina je res odvisna od odločitve posamezne občine. Pri nas smo nekje na sredini. Kot primer lahko povem, da bo lastnik hiše s površino 150 kvadratnih metrov na 600 kvadratnih metrih zemljišča plačal okoli 800 evrov," je pojasnil župan Žirovnice Leopold Pogačar. V občini Naklo so za naselje Duplje imeli kar enotno ceno 800 evrov na priključek, po novem bodo plačevali glede na velikost hiše, kot so pojasnili na občini za tipično enostanovanjsko hišo okoli tisoč evrov, če pa bo šlo za novogradnjo, pa okoli 1900 evrov samo za kanalizacijo. V Mestni občini Kranj bo gradnja komunalnega omrežja največji projekt v prihodnjih letih. Projekt vodi podžupan Bojan Homan: "Glede na že sprejeti odlok pri nas niti približno cena priključitve ne bo tako visoka. Za tipično enostanovanjsko hišo bo ta okoli tisoč evrov." V občini Gorenja vas - Poljane so letos prav tako razburili krajane Javorij, saj so se tudi pri njih odločili za enotni komunalni prispevek in je tako delež zgolj za novo kanalizacijo lahko za posamezne hiše presegel dva tisoč evrov.

Sajovic: Komunalni prispevek med najnižjimi

Župan Tržiča Borut Sajovic trdi, da je tržiška cena komunalnega prispevka med nižjimi in da napoved "soseda" iz Kranja ni realna. "Vsi krajani so v sredo vabljeni na sestanek, kjer jim bomo vse pojasnili. Prej so bili v veljavi drugi odloki in za vsak kraj v občini se je plačeval drugačen prispevek. Ker to ni pošteno, bodo zdaj prav vsi plačevali enakega. Naš odlok je dobil zeleno luč tudi na pristojnem ministrstvu. Za Zvirče velja, da je ponekod prispevek lahko tudi okoli tisoč evrov, če pa ima nekdo 600 kvadratnih metrov veliko hišo, pa je ta res lahko šest tisoč evrov. Pred dvema letoma še nismo imeli pravih izračunov, koliko bo gradnja omrežja stala, zato so bile napovedi o stroških nižje. Zdaj je prišel trenutek resnice, dejstvo pa je, da je še vedno pol občine brez kanalizacijskega omrežja in da bomo za gradnjo tega v naslednjih letih potrebovali še vsaj deset milijonov evrov," je visoke stroške upravičil župan Borut Sajovic. Priključek na komunalno omrežje je sicer mogoče plačati v šestih obrokih v dveh letih.