Za gibalno ovirane ljudi je Nova Gorica sicer lepo urejeno mesto - neuradno naj bi letos dobila tudi naziv občina po meri invalidov -, slepi in slabovidni pa imajo v enem najmlajših slovenskih mest še vedno kar nekaj težav. Da bi razmere popravili in bi lahko slepi in slabovidni ponudbo mesta uporabljali samostojno, so se na novogoriški mestni občini skupaj z društvom odločili, da pripravijo načrt varnih poti v mestu. "Pripravili bomo načrt tistih poti, ki so za slepe in slabovidne posebno pomembne, nato pa jih dosledno uredili," napoveduje načelnik občinskega oddelka za prostor Niko Jurca in priznava, da je bilo urejanje Nove Gorice za slepe in slabovidne doslej prepuščeno stihiji. Načrt obljubljajo do konca leta, nato se bodo lotili odprave najhujših napak in ovir v prostoru, smernice in napotke pa upoštevali tudi pri vseh novih posegih v prostor. "V zakonodajni plati namreč teh normativov in standardov ni, projektanti zgolj okvirne smernice in načelne rešitve zelo različno interpretirajo. Zato lahko pride tudi do zmešnjave in čudnih rešitev v prostoru," pojasnjuje Jurca. Eden prvih večjih projektov bo ureditev mestnega središča, kjer bodo nova pravila že upoštevali. Miljavec meni, da bi bilo lahko to sodelovanje primer dobre prakse tudi za druge severnoprimorske in ne nazadnje slovenske občine.

Arhitektka Andreja Albreht Krivc pojasnjuje, da gre za posege, ki ne potrebujejo veliko denarja. "Gre samo za to, da izberemo en ali drug tlak," pravi in poudarja, da s tem mesta ne bodo naredili prijaznega samo za invalide, temveč tudi za starejše in druge pešce. "Večkrat slišimo, da smo invalidi dragi. Ni res, res pa je, da nas podjetja uporabljajo za biznis in ponujajo najrazličnejše izboljšave in pripomočke. Če pa bi pravila upoštevali že pri načrtovanju, bi bili stroški lahko minimalni ali celo nični," meni tudi Miljavec. Skupaj z društvom na arhitektonske in komunikacijske ovire na severnem Primorskem aktivno opozarja že od leta 2008. In kakšni so premiki? "So, ampak počasni, vse prevečkrat gredo pobude samo v arhiv, to pa je žalostno," pravi.