Omenjeno sodišče je konec septembra razsodilo, da je država članom omenjenega sindikata kršila pravico do regresa za letni dopust za letošnje leto in da mora zato v mesecu dni po pravnomočnosti sodbe vsem izplačati razliko do višine 692 evrov ter obresti.

SVS državo toži, ker vojaki niso dobili regresa, izplačanega v skladu z dogovorom o ukrepih na področju plač in drugih prejemkov v javnem sektorju za leti 2011 in 2012. Ta je namreč določil, da se bo regres za letni dopust za leto 2012 izplačal pri plači za mesec april v višini 692 evrov bruto.

Vlada pa je najprej izplačilo regresa odložila, nato pa je zakon za uravnoteženje javnih financ višino regresa znižal, in sicer različno glede na plačni razred javnega uslužbenca. Najvišji regres so prejeli javni uslužbenci do 13. plačnega razreda, in sicer 692 evrov, najnižjega pa tisti, ki so uvrščeni od 40. plačnega razreda naprej, in sicer 100 evrov.

Sodišče je konec septembra odločilo, da določba omenjenega dogovora o ukrepih na področju plač in drugih prejemkov po pravni naravi učinkuje kot norma kolektivne pogodbe za javni sektor, saj so ga podpisale stranke v skladu z zahtevami zakona o sistemu plač v javnem sektorju. Prav tako v času, ko je regres na podlagi dogovora zapadel v izplačilo, stranki od tega dogovora nista odstopili, niti ni dogovor nehal veljati na kakšni drugi pravni podlagi, kar pomeni, da so javni uslužbenci že dobili regres za letni dopust v višini 692 evrov.

V primeru tožbe SVS je senat tudi odločil, da ni smiselno čakati na presojo ustavnega sodišča o ustavnosti določb varčevalnega zakona, povezanih z regresom, kot se je sicer to zgodilo v primeru podobne tožbe Sindikata državnih organov Slovenije.

Tako kot SVS, so tudi nekateri drugi sindikati v javnem sektorju namreč vseskozi opozarjali, da jim je pravica do regresa že zapadla v aprilu, in sicer v dogovorjeni višini. Zato so na sodišče vložili kolektivne tožbe, razsodba v primeru SVS, na katero se je država zdaj pritožila, pa je bila prva med temi.