Glede sprememb pri načinu imenovanja članov sveta Nacionalne agencije za kakovost v visokem šolstvu (Nakvis) so podporniki predlaganih sprememb poudarjali, da so spremembe na tem področju nujne. Matej Makarovič s Fakultete za uporabne družbene študije v Novi Gorici je tako opozoril, da je sedanji svet sestavljen pretežno iz predstojnikov, odgovornih nekim posameznim monopolnim skupinam v visokem šolstvu, ne pa javnemu interesu, kar pa je po njegovih besedah z demokracijo težko združljivo.

Poslanec SDS Jožef Jerovšek, kot je dejal, ne razume očitkov o politizaciji sveta Nakvisa, saj da v njem že zdaj sedijo "politiki oziroma osebe, ki delujejo politično". "In vedno bo tako," je dejal.

Predsednica Nakvisa Maja Makovec Brenčič je nasprotno poudarila, da je Nakvis institucija, ki mora slediti smernicam in standardom EU. "Kar je ključnega pomena, je standard neodvisnosti," je dejala in dodala, da bi ta standard neodvisnosti moral biti oddaljen od političnih in drugih vplivov.

Predsednik SD Igor Lukšič je poudaril, da moramo doseči konsenz o tem, kaj sploh je univerza. "Univerza, ki nima redno zaposlenih profesorjev, svojih prostorov, knjižnice, ne more biti akreditirana univerza," poudarja. Prav zato po njegovih besedah potrebujemo Nakvis. A ob tem dodaja, da ta agencija ne more biti kredibilna, če jo država tolikokrat spreminja oziroma ukinja. "Leta 2004 smo uvedli agencijo, ki je začela z delom, pa je bila dve leti kasneje ukinjena. Potem je bila ustanovljena spet leta 2009, pa se sedaj spreminja," je opozoril.

Nekaj, a bolj malo razprave, se je vrtelo tudi okoli drugih določb omenjene novele. Poslanka SDS Janja Napast novelo vidi kot začetek reforme na področju visokega šolstva, ki je po njeni oceni nujna. Do reformne, pa tudi zmanjšanja sredstev visokemu šolstvu, po njenem prepričanju ne bi prišlo, če ne bi bilo z visokim šolstvom nekaj narobe. Pri tem je opozorila na razmerje med družboslovci in naravoslovci, ki je ena proti 12. "Pri tem pa v državi nimamo sistema, ki bi zaposlil toliko družboslovcev," je opozorila. Omenila je tudi problem fiktivnega vpisa, ki državo stane nekaj milijonov letno.

V. d. direktorice Nakvisa Tatjana Debevec je opozorila predvsem na člen novele, ki govori, da lahko institucija vloži prvo akreditacijo, če je zamudila rok za vložitev ponovne akreditacije. Po njenem mnenju je to nesprejemljivo in v popolnem nasprotju z evropskimi standardi. Šele z drugo oziroma ponovno akreditacijo se po njenem mnenju namreč dejansko ugotovi kakovost visokošolskega zavoda.

Del današnje razprave je bil namenjen tudi varčevanju v visokem šolstvu in zakonu za uravnoteženje javnih financ, pri čemer je bilo slišati predvsem pozive, da varčevanje na področju, kot je šolstvo, ni pametno. Po besedah nekdanjega ministra Ivana Svetlika varčevanje ogroža tudi izvedbo bolonjske reforme, predsednik Društva mladih raziskovalcev Slovenije Miha Rihar pa je opozoril, da Slovenija z varčevanjem ne bo dosegla ciljev iz resolucije o nacionalnem programu za visoko šolstvo.

Minister Žiga Turk, ki je zaradi drugih obveznosti javno predstavitev mnenj zapustil nekje na polovici, se je v razpravi strinjal, da znanost in visoko šolstvo nista pametna točka za varčevanje, a je opozoril, da so finančne razmere v državi zelo zaostrene. Že na začetku javne predstavitve mnenj je tudi zavrnil očitke o politizaciji Nakvisa.

Ob javni predstavitvi mnenj izjave za in proti visokošolski noveli

Ob predstavitvi mnenj v DZ se sedaj vrstijo izjave zainteresirane javnosti v podporo in proti noveli. V SDM novelo vidijo kot rešitev v pravo smer, kar se bo odražalo v višjih standardih kakovosti izobraževanja. Na Fakulteti za družbene vede (FDV) pa študenti in zaposleni zbirajo podpise za odstop ministra Žige Turka.

V SDM, podmladku SDS, podpirajo novelo, saj spremembe urejajo nejasne postopke ponovnih akreditacij, dopolnjujejo ureditev neposredne pedagoške obveznosti in dopolnjujejo ureditev transnacionalnega izobraževanja. Prepričani so, da bo spremenjena sestava sveta Nacionalne agencije za kakovost v visokem šolstvu (Nakvis) prispevala k dvigu kakovosti v visokem šolstvu, ker bo pri oblikovanju sveta za več kot polovico članov, ki jih predlagajo visokošolski deležniki, upoštevan strokovni in ne predstavniški kriterij.

V sporočilu za javnost so opozorili tudi na 63. člen zakona, ki govori o delovni in pedagoški obveznosti zaposlenih. Ta člen bo po novem rektorju univerze oziroma dekanu samostojnega visokošolskega zavoda omogočal večjo samostojnost, ne samo pri določanju oblik ampak tudi pri določanju obsega neposredne pedagoške obveznosti.

Po mnenju SDM se bo sprejetje novele odražalo v višjih standardih kakovosti izobraževanja ter uvajanju formalnih institucij, v katere bodo imenovani le najbolj strokovni posamezniki brez lobijev in ozadij. Le tako se bo vršil večji nadzor nad izvajanjem izobraževanja in ocenjevanjem kakovosti ter kompetentnosti visokošolskih izobraževalnih ustanov, kot tudi profesorjev.

Študenti in zaposleni pa so proti visokošolski noveli protestirali pred FDV. Asistentka na FDV Metka Mancin Čeplak je za STA pojasnila, da so se odzvali na napoved, da naj bi ministra za izobraževanje in za delo, Žiga Turk in Andrej Vizjak, prišla na mednarodno konferenco o pomenu e-znanj za vključenost in zaposlovanje.

"Glede na to, da vlada sistematično uničuje javni sektor, tudi visoko šolstvo, na katerega se je sploh z vsemi topovi spravila v zadnjem času, smo to manifestacijo organizirali zato, da pokažemo, da njihova politika nima legitimnosti, še posej pa odrekamo legitimnost ministru Turku," poudarja Čeplakova.

Podpisi za odstavitev ministra Turka pa so po njenih besedah pravzaprav podpora Sindikatu vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture (Sviz) Slovenije, ki je Turka prejšnji teden pozval, da prepreči destruktivne posege v izobraževanje, znanost in kulturo, ali pa naj "odstopi in pokaže, da noče sprejeti vloge uničevalca javnega šolstva, znanosti in kulture v Sloveniji".

Protest je namreč uperjen proti zmanjševanju sredstev za visoko šolstvo, odpuščanju, morebitni uvedbi šolnin in posegom v avtonomijo s spreminjanjem visokošolskega zakona. Zbrane podpise bodo izročili Svizu.