Ustavno sodišče je v sklepu, ki ga je sprejelo 2. oktobra, zahtevalo tudi zaznambo omenjene odločitve v zemljiški knjigi, so danes sporočili iz krajevne skupnosti Ankaran.

Ob tem Ankarančani opozarjajo, da Mestna občina Koper kljub večkratnim pozivom ponuja v odprodajo tudi premoženje na območju lani ustanovljene, a še ne konstituirane občine Ankaran. Tako je za 18. oktober napovedala namero o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji več nepremičnin, med katerimi je tudi nekdanji Kompasov turistično-gostinski objekt na Lazaretu s pripadajočim zemljiščem.

S takšno objavo pa odgovorne osebe in vodstvo Mestne občine Koper zavestno in namerno zavajajo kupce in potencialne investitorje, pravijo v krajevni skupnosti Ankaran ter ponavljajo, da omenjeni sklep prepoveduje prodajo vseh nepremičnin z območja Ankarana, ki so v zemljiški knjigi vknjižene na Mestno občino Koper.

Zato je napoved neposredne pogodbe o prodaji nepremičnega premoženja Mestne občine Koper v delu, ki se nanaša na območje Ankarana, pravno nedopustna in neveljavna, opozarjajo. Občina Koper je sicer nekdanji Kompasov objekt na Lazaretu že dvakrat poskušala prodati na javni dražbi.