Državljan Slovenije namreč registriranega plovila, ki nima urejenega carinskega statusa v teritorialnih vodah EU, ne sme uporabljati. Z vložitvijo carinske deklaracije in sprostitvijo plovila v prost promet v EU ter plačilom dajatev lastnik pridobi za plovilo skupnostni status, kar pomeni, da ga lahko uporablja na celotnem območju EU.

Postopek

Plovilo mora lastnik po morju ali po cesti pripeljati v Slovenijo, ga predložiti carini in zanj vložiti carinsko deklaracijo. Če plovilo pripluje po morju, ga lastnik prijavi carinskemu organu v Kopru. Če lastnik pripelje plovilo po cesti, ga lahko uvozno ocarini na mejnem prehodu, ki je pristojen za carinjenje blaga.

Plovilo z urejenim carinskim statusom lahko slovenski lastnik vpiše v slovenski register plovil, vpis pa mu omogoči enostavnejšo uporabo plovila na Hrvaškem ali drugod v EU. Izogne se namreč vsakokratnemu preverjanju carinskih dokumentov in dokazovanju carinskega statusa.