V primerjavi z julijem so se povprečne plače avgusta zvišale v večini področij dejavnosti, najopazneje pa v oskrbi z električno energijo, plinom in paro (za 3,1 odstotka) ter v predelovalnih dejavnostih (za 2,1 odstotka). Znižale so se le v dejavnostih oskrba z vodo, ravnanje z odplakami in odpadki, saniranje okolja (za 0,3 odstotka) ter promet in skladiščenje (za 0,2 odstotka).

V javnem sektorju so bile plače avgusta v povprečju za 2,4 odstotka nižje kot pred letom dni, medtem ko so se v zasebnem sektorju zvišale za 0,2 odstotka. Ob tem pa povprečna bruto plača v javnem sektorju z 1731,39 evra precej presega povprečno plačo pri pravnih osebah zasebnega sektorja, kjer je avgusta znašala 1393,82 evra.

Zaposlene osebe so avgusta opravile v povprečju po 176 delovnih ur, kar je 3,5 odstotka več kot prejšnji mesec.