Zepter bo izbranim petim najboljšim zagotovil brezplačno izobraževanje in redno zaposlitev. Delo tržnikov, ki jih iščejo, je pretežno terensko, saj bodo vzpostavljali kontakte, iskali nove naročnike, krepili prodajno mrežo, izvajali predstavitve Zepterjevih izdelkov ter prodajne razgovore, vključuje pa tudi veliko telefonske komunikacije.

Po pol leta dela bodo delo članov "Zepter Master team direktnega trženja generacija 2012" vnovič evalvirali in najboljšega med njimi dodatno nagradili s 5.000 evri nagrade. O dosedanjem poteku prijav smo se pogovarjali z Andrejem Horvatom, direktorjem Zepter Slovenica.

"Prijave prihajajo vsak dan in smo z njihovim število zadovoljni. Kandidate bomo pobliže spoznali na prvem skupnem izobraževanju. Sicer pa za to vrsto dela formalna izobrazba ne obstaja. Dosedanje izkušnje pa kažejo, da se za odličnega in zelo uspešnega prodajnika izkaže tudi kdo, ki se z neposredno prodajo sploh še ni ukvarjal, je pa ob tem delu odkril svoje talente in sposobnosti, ki jih je do sedaj zanemarjal ali pa se morda sploh ni  zavedal, da jih ima."

Ali med prijavljenimi kandidati prevladujejo moški ali ženske?

Vaš najbolj uspešni direktni prodajnik je moški... Prevladujejo ženske. Tudi na sploh v naši prodajni mreži prevladujejo ženske. Je pa res, da so najboljši trije prodajalci v zgodovini našega podjetja moški. Zakaj? Menim, da ne zato, ker so ženske bolj nakupno orientirane kot moški in da je zato njim kot moškim lažje biti uspešen v prodaji. Pri naših izdelkih  gre konec koncev le za takšne nakupe, o katerih se ponavadi skupaj odločita oba partnerja. Glavni razlog za večji uspeh od nekaterih uspešnih ženskih kolegic je po mojem mnenju to, da so se resnično lahko temu delo v celoti in v popolnosti posvetili. Verjetno pa tudi v njihovem primeru velja, da za vsakim uspešnim moškim stoji ženska.

Kaj bi kandidatom položili na srce? 

Vsem, ki bodo prišli na naše prvo skupno srečanje, priporočam samo eno stvar: dajte svoji domišljiji prosto pot glede tega, kaj vse lahko dosežete in česa ste sposobni, dvrzite okove tradicionalističnega pogleda na delo in delovne obveznosti in ne prestrašite se tega, da morate pri svojem delu dosegati določene, jasno merljive rezultate. To konec koncev ni nič drugače kot v vsaki drugi službi, saj je povsod treba svoje delo opraviti tako, da so učinki tega dela takšni, kot se od zaposlenih pričakuje.

Kako bo torej potekal izbor?

Naš izborni postopek ne spada v kategorijo tradicionalnega izbornega procesa. Vse kandidate, ki jih na osnovi prijave ocenimo kot primerne za nadaljnji izborni postopek, povabimo na prvi informativni dan, ki hkrati pomeni tudi prvi dan strokovnega izobraževanja. Temu sledi izobraževanje v skupnem obsegu 80 šolskih ur, na katerem se kandidati naučijo vsega, kar je potrebno za to, da lahko uspešno začnejo s svojim delom. Izobraževanje se konča z izpitom pred komisijo, ki oceni znanje in sposobnosti kandidata in z najboljšimi petimi, ki izpit opravijo, se sklene pogodba o zaposlitvi, hkrati jim pripada določena denarna kompenzacija za čas šolanja.  

Brez katerih znanj in vrlin kandidat ne more biti?

Najvažnejša je predstavitev naših izdelkov, saj je to osnova našega dela. Kandidat, ki tega ne obvlada 100-odstotno, pri tem delu ne more biti uspešen. Vsa prodajna znanja dobi med šolanjem, saj temu namenjamo največ časa. Poleg tega pa so zelo pomembne tudi  komunikacijske in prezentacijske sposobnosti kandidata in to v vseh pomenih teh pojmov, njegova mobilnost, urejenost, kompatibilnost  z ostalimi člani kolektiva in pripravljenost na timsko delo, zelo pomembna pa je tudi sposobnost empatije.

Izbrani kandidati bodo postali člani velike prodajne družine družbe Zepter International, ki jo tvori več kot 130.000 članov, ki v več kot 40 državah na petih celinah na način direktnega trženja prodajajo izdelke vrhunske kvalitete, ki prihajajo iz sedmih Zepterjevih tovarn.

Zepter svojim sodelavcem med drugim zagotavlja stimulativno nagrajevanja, kontinuirano izobraževanje z vrhunskimi trenerji, ki zagotavlja nenehno nadgrajevanje znanja in kompetenc in osebnostno rast posameznika, najbolj prodornim pa je zagotovljeno napredovanje v okviru poslovnega sistema Zepter International.