Iz Darsa so sporočili, da je pogodbena vrednost del zaključevanja navezave Mirnske doline na avtocesto, ki jo je opravil CGP, znašala 3,2 milijona evrov ter še dodatnih 3,8 milijona evrov opravljenih del po prvotni pogodbi z družbama SCT in CPM v skupnem nastopu, ki jo je moral Dars lani zaradi insolventnosti izvajalca prekiniti, unovčiti bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in po vnovičnem postopku javnega naročanja sredi marca letos izbrati novega izvajalca, to je družbo CPM.

V okviru celotnega projekta cestne navezave na Mirnsko dolino so med drugim zgradili viadukt dolžine 177 metrov s kolesarsko stezo, s hodnikom za pešce in izvennivojskim križanjem železniške proge Trebnje-Sevnica in Ljubljana-Novo mesto ter Temenice. Zgradili so še nadvoz s pločnikom, izvennivojsko križanje železniške proge Trebnje-Sevnica ter dve avtobusni postajališči, dve krožišči in javno razsvetljavo, so navedli v Darsu.

Po podatkih trebanjske občinske uprave je Dars povezavo zaradi zapletov z izvajalci dokončal skoraj dve leti kasneje od načrtov, saj so ob odprtju dolenjske avtoceste konec junija 2010 Trebanjci dobili zagotovilo, da bo dokončana že do konca tistega leta. V sklopu te navezave je občina za izgradnjo hodnika za pešce, dvosmerne kolesarske steze in javne razsvetljave v krožišču pri tamkajšnjem trgovskem centru iz proračuna zagotovila dobrih 230.000 evrov, so sporočili z občine. sta