Družba Abc Fin se je lotila projekta na mednarodni ravni. Tako so načrte izdelali angleški arhitekti, ki so sledili izročilu kozolca kot značilnega objekta Gorenjske. Lani spomladi je direktor družbe Marko Rant napovedal hiter začetek gradnje, a do danes se na gradbišču ni spremenilo nič. Stanovanja, vrtec in druga raznovrstna ponudba so bili aduti projekta, vrednega okoli 60 milijonov evrov. Za kranjsko občino pa naj bi zgradili podjetniški inkubator v sklopu soseske, ki naj bi bila dokončana v nekaj fazah.

Toda vmes so se angleški strateški partnerji, ki naj bi prispevali sredstva, izkazali za nesposobne in kljub sporazumom z bankami so vlagatelji morali iskati približno četrtino sredstev kot osnovo, ki bi omogočila tudi izdatna bančna posojila. "Gradnja je odvisna od sprejemljivosti finančne zgradbe projekta pri bankah, ki je posledica sklenitve dogovora z novim strateškim partnerjem. Angleško podjetje ni zmoglo zagotoviti dokapitalizacije, zdaj pa smo sklenili dogovor z avstrijskim podjetjem in to naj bi bil odločilni korak pri zagotavljanju sredstev za naložbo. Dogovarjamo se s slovenskimi bankami," nam je povedala Mateja Jagodic, ki skrbi za stike z javnostjo pri projektu Kozolci.

Naj ob tem omenimo, da je v neposredni bližini bodočega gradbišča, v soseski Planina, praznih okoli 150 novih stanovanj, v Kranju pa trenutno uspešno končujejo gradnjo soseske Jelen s 66 stanovanji v mestnem središču.