Kako primerne odločitve sprejemajo v organizacijah, kako jih razumejo in kako se nanje odzivajo zaposleni, prepoznava tudi Dnevnikov projekt Zlata nit, ki ocenjuje kakovost odnosa med organizacijo in zaposlenimi. Izbor najboljših zaposlovalcev, ki daje poudarek na dobrih kadrovskih praksah, je sicer v polnem zagonu in podjetja se vanj že lahko prijavijo na spletnem naslovu http://zlatanit.dnevnik.si/sl/Prijavnica.

Kmalu po prijavi prejme podjetje vprašalnik o kazalnikih uspešnosti, ki ga izpolnijo strokovne službe podjetja, ti podatki pa se dopolnijo še s kazalniki donosnosti kapitala, rasti poslovanja in dodane vrednosti na zaposlenega. Podjetje nato bodisi po elektronski ali klasični pošti prejme ankete, ki jih zaposleni izpolnjujejo tajno. Vprašalnik za zaposlene, v katerega vključeno preverjanje čustvene pripadnosti (metodologijo merjenja je prispeval dr. Robert Kaše z Ekonomske fakultete Ljubljana), je razdeljen na sedem vsebinskih sklopov in ostaja vitek, zaposleni ga v povprečju izpolni v desetih minutah.

Zaželena je visoka odzivnost zaposlenih

Organizatorji izbora Zlata nit si želijo, da bi anketo izpolnilo čim več zaposlenih, zato je za končno uvrstitev podjetja med najboljše zaposlovalce pomembna tudi visoka odzivnost zaposlenih. Razveseljuje podatek, da v podjetjih vsako leto anketo v povprečju izpolni več kot 60 odstotkov zaposlenih. Anketo naj bi zaposleni izpolnili najpozneje v tednu dni od prejema vprašalnikov, zato imajo podjetja na voljo tri termine - oktobra, novembra in decembra, oziroma po dogovoru po prijavi.

Na temelju petletnih izkušenj je ekipa Zlate niti v sodelovanju z družbo Mediade, ki skrbi za izvedbo metodologije, poskrbela za nadaljnjo poenostavitev vprašalnika in hkrati za vsebinsko nadgradnjo izbora. Letos je raziskavi dodana spremenljivka vrste delovnega področja, ki bo proizvodnim podjetjem omogočila še nekoliko podrobnejšo analizo kakovosti odnosov. V vprašalnik o uravnoteženih kazalnikih uspeha je po novem vključeno tudi merjenje deleža žensk na vodilnih delovnih mestih, trženjski del kazalnikov uspešnosti pa je osvežen v smeri še večjega poudarka na ključnih dejavnikih konkurenčnosti ter spremljanju posameznih dimenzij trženjske naravnanosti podjetij.

Izmenjava dobrih kadrovskih praks

Največja dodana vrednost Zlate niti je raziskava med zaposlenimi. Poleg tega Zlata nit podaja celovit pogled na razvoj organizacije in zaposlenih v povezavi z uspešnostjo, zato je več kot samo HRM-raziskava. Velika prednost je njena osredotočenost na zaposlenega, ne (le) na menedžment. Raziskava tako pomeni neke vrste ogledalo podjetja, na katerih področjih dela dobro z zaposlenimi in kje ima še rezerve, ob čemer pa Zlata nit hkrati omogoča zaposlenim kakovostno odločanje o svoji zaposlitvi in spodbuja razvoj konkurenčnih posameznikov ter utrjuje pomen ter spodbuja razvoj kadrovske stroke.

Rdeča nit Zlate niti kot gibanja pa je čim bolj fluidna izmenjava dobrih HR-praks med podjetji in organizacijami ter njihovo predstavljanje čim širši javnosti. Dnevnik bo zato z Zlato nitjo tudi letos vpet v program 13. Študentske arene, ki se bo odvijala med 23. in 25. oktobrom na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani.

Predstavitev Zlate niti bo pripravljeno na prvi dan največje izobraževalno-sejemske prireditve za mlade v Sloveniji, in sicer med 13.30 in 15. uro. Svoje izkušnje in prednosti sodelovanja v Zlati niti bodo predstavili predstavniki Mikrografije, Si.mobila in Špice, novosti, ki jih prinaša letošnji izbor, pa bosta predstavila vodja Zlate niti Melita Romih in vodja raziskav na Dnevniku Jernej Pal. Na predstavitev so vabljena tudi podjetja, ki Zlato nit šele spoznavajo in želijo o njej izvedeti več, pa tudi tista, ki so že sodelovala, vmes pa morda sodelovanje zaradi reorganizacije prekinila in bi se želela v Zlato nit prijaviti ponovno.