Javno odpiranje ponudb bo 3. decembra ob 12. uri na sedežu agencije, ki bo ponudbe ocenjevala na podlagi dveh meril - časa izgradnje omrežja in cene ponujenih storitev.

Tako kot že obstoječa multipleksa A in B bo tudi multipleks C obsegal območje celotne države, ki je v primeru digitalne prizemne televizije razdeljeno na tri geografska območja - vzhod, center in zahod.

Slovenija je decembra 2010 podobno kot tudi že vrsta drugih držav izvedla prehod iz analognega v digitalni način oddajanja televizijskega signala prek prizemnih oddajnikov.

Gospodinjstva ta televizijski signal lovijo prek antene in ustreznega pretvornika, ki podpira standard DVB-T, ki je lahko ali že vgrajen v televizor ali pa v obliki pretvornika, ki se ga priklopi na televizor.

Prvo, javno omrežje DVB-T oziroma multipleks A je postavilo in ga še vedno upravlja javni zavod RTV Slovenija. Ta v svojem omrežju poleg svojih programov gosti tudi več komercialnih in regionalnih programov.

Komercialni programi naj bi sicer gostovali v drugem, komercialnem multipleksu B, ki ga je po zmagi na razpisu postavila slovenska podružnica norveške skupine Norkring.

Norkring pa ni uspel pritegniti dovolj komercialnih programov, ki hkrati niso bili zakonsko obvezani preiti iz javnega v komercialno omrežje, potem ko je bilo to vzpostavljeno.

Norkring se je zato potem, ko je svoje slovo s trga najavil švedski lastnik komercialne televizije TV3 kot še edine gostujoče v multipleksu B, v začetku februarja odločil za ugasnitev in demontažo svojega omrežja.

Vlada je nato konec februarja predlagala novelo zakona o digitalni radiodifuziji, ki jo je DZ potrdil junija in ki RTVS onemogoča, da bi v javnem omrežju digitalne prizemne televizije oddajal tudi komercialne programe.

Zakon v dosedanji obliki je RTVS poleg javnih programov omogočal tudi oddajanje komercialnih televizijskih programov, po noveliranem zakonu pa slednji ne bodo smeli več gostovati v javnem omrežju.

Pri tem pa še vedno velja obstoječa ureditev, po kateri RTVS na svojem multipleksu, dokler je ta edini delujoč z geografsko pokritostjo celotnega ozemlja Slovenije v prostih kapacitetah zagotavlja tudi prenos komercialnih programov.

V parlamentarni obravnavi je bil prvotni predlog novele zakona dopolnjen še z dopolnilom, ki med drugim iz zakona črta določbo, ki je RTVS onemogočala kandidiranje na razpisu za morebitni drugi multipleks.

RTVS je sicer že pred časom izrazila interes za dodaten multipleks za potrebe oddajanja programov v visoki ločljivosti (HD), multipleks pa bo verjetno zanimiv tudi za Telekom Slovenije oziroma njegovo hčerinsko družbo Tsmedia.

Omenjena družba bo namreč novembra v polno zagnala svojo novo komercialno televizijo Planet TV, ki pa zaradi zasedenosti multipleksa A in nedelovanja multipleksa B ne more oddajati tudi prek digitalne prizemne televizije.

S tem njihov program ne more doseči tistih gospodinjstev v Sloveniji, ki televizijske programe prejemajo le prek DVB-T in ne denimo prek satelitske, kabelske ali internetne televizije.