Kot so danes sporočili z ministrstva, ki sistemsko pokriva področje odprave administrativnih obremenitev, so pregledali spremembe zakonov o dohodnini, o davku od dohodkov pravnih oseb, o davčnem postopku in o gospodarskih družbah. V želji, da bi ureditev zaživela v čim večjem obsegu ter učinkovito prispevala k spodbujanju konkurenčnosti in enostavnejšega poslovnega okolja, predlagajo dodatne možnosti.

Tako bi zvišali odstotek davčno priznanih odhodkov, ki je po sedanjem predlogu sprememb zakonodaje predviden pri 70 odstotkih, predlagajo tudi prilagoditev sistema obračuna prispevkov za socialno varnost fizičnih oseb, ki opravljajo dejavnost, dodatno stimulacijo za vstop v pavšalni sistem obdavčitve pa bi pomenil odlog plačila obveznih prispevkov (razen za zdravstvo) za novoustanovljene poslovne subjekte.

Slednje naj bi veljalo leto dni, zatem pa bi bilo predvideno plačilo obveznih prispevkov od dejanske osnove. K odpravi administrativnih ovir in zmanjševanju zakonodajnih bremen bi po mnenju ministrstva prispevali tudi z določanjem višine obveznih prispevkov za celo poslovno leto in ne kot sedaj za vsak mesec sproti.

"Stališče ministrstva za pravosodje in javno upravo je, da je za zagotovitev enostavnejšega poslovnega okolja poleg uvedbe modela pavšalne obdavčitve treba vzporedno izvajati tudi druge ukrepe, s katerimi bomo preprečili spodbujanje sive ekonomije in prikrivanje prihodkov," pravijo na ministrstvu.

Glede na predloge, ki jih je sprejela vlada, bodo lahko v sistem pavšalne obdavčitve vstopili poslovni subjekti, ki bodo imeli do 50.000 evrov letnih prihodkov. Predlagan je tudi dvig praga za oprostitev obračunavanja DDV za male davčne zavezance s 25.000 na 50.000 evrov. Slovenija je po navedbah ministrstva glede tega zaprosila Evropsko komisijo za odstopanje od direktive o DDV.