Ministrstvo za zdravje je namreč danes predstavilo poročilo po upravnem nadzoru na ZTM, v katerem so med drugim ugotovili nepravilnosti pri pogodbah, sklenjenih z ZTM oziroma izogibanje javnim naročilom. Minister za zdravje Tomaž Gantar je med drugim izpostavil tudi visoke cene, ki jih zavod postavlja pri prodaji sveže zamrznjene plazme in industrijsko izdelavnih zdravil iz plazme. Zaradi nepravilnosti pri pogodbah bo v ponedeljek svetu zavoda predlagal, da Veluščka razreši.

Velušček je poročilo ministrstva prejel v četrtek popoldne, zato še ni preučil vseh podrobnosti. Kot je povedal, pričakuje, da bodo člani sveta zavoda želeli dobiti tudi odzivno poročilo s strani vodstva in da se bodo šele na podlagi tega poročila odločali o njegovi morebitni razrešitvi. Prepričan je, da bosta marsikatero ugotovitev ministrstva računsko sodišče in Komisija za preprečevanje korupcije zavrgla.

Glede nepravilnosti pri pogodbah je povedal, da so strokovne službe v času njegovega mandata zagotavljale, da so bile vse pogodbe podpisane na osnovi javnih naročil. "Je pa sila nenavadno, da mi minister svojo namero sporoča preko medijev in dejansko se sprašujem, ali je bil namen nadzora ta, da se ugotovi posamične pomanjkljivosti ali nepravilnosti, ki jih je zavod nato dolžan odpraviti, ali je bil namen moja osebna zamenjava," je povedal.

O preseženih pogodbenih vrednostih je dejal, da do tega po informacijah strokovnih služb ni prišlo. "Bomo pa to še natančno preučili in pregledali, kaj se je dejansko zgodilo," je pojasnil.

Na vprašanje o visokih cenah sveže zamrznjene plazme je Velušček odgovoril, da se cene krvi in krvnih komponent določajo na podlagi pravilnikov, cene pa potrjuje ministrstvo za zdravje. Cena, po kateri plazmo odstopajo druge institucije, pa je bila dogovorjena že pred njegovim prihodom, je povedal.

Visoke cene zdravil iz plazme pa so v poročilu ministrstva po Veluščkovih besedah izračunane napačno. Dodal je, da so te cene določene s strani Javne agencije za zdravila in medicinske pripomočke in s strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Povedal je še, da vse morebitne presežke s tega naslova vračajo bolnišnicam v obliki dobropisa.