Zgodba, zaradi katere so občani Štor še danes prikrajšani za marsikatero naložbo, se je začela že leta 2001, ko je občina Štore močno podpirala razvoj podjetništva. Stanko Zakelšek je bil takrat uspešen, ugleden podjetnik, ki se je očitno zelo dobro razumel s takratnim županom Francem Jazbecem. Pregovoril naj bi ga, da mu je na lastno pest oziroma brez vednosti občinskega sveta podpisal izjavo, po kateri naj bi bila občina njegovemu podjetju dolžna nekaj manj kot 90 takratnih milijonov tolarjev. Zakelšek je to izjavo predal bankam, pri katerih je najemal posojila, ko je šlo njegovo podjetje v prisilno poravnavo in kasneje v stečaj, pa je dolgove morala začeti odplačevati občina Štore. Šlo naj bi torej za odkup terjatev, ki v resnici sploh niso obstajale.

Afera je prišla na dan pred približno petimi leti, ko je županski stolček prevzel Miran Jurkošek. Jazbec je zadevo takoj priznal, se posul s pepelom in se javno opravičeval za svoje nespametno početje. S tem ko je pomagal svojemu "prijatelju", je namreč občino spravil v finančne težave, sebe pa v hudo sramoto in kazenski pregon. Pred leti je zaradi afere celo sklical tiskovno konferenco, na kateri je dejal, da je na Zakelška tako zelo jezen, da še njegovo ime s težavo izgovarja.

Občini ni preostalo drugega, kot da z upniki Kaertner Sparkasse Banko, Raiffeisen Krekovo banko Maribor, SKB Banko, Zvonom Ena Holdingom Maribor in Fineo Holdingom Maribor sklene dogovor o odplačilu dolga. Nekatere upnice so se odpovedale obrestnim, vendar je bil kljub temu dolg za občinski proračun uničujoč. Znašal je namreč skoraj tri milijone evrov. Župan Jurkošek nam je včeraj pojasnil, da so doslej že odplačali 1,8 milijona evrov in da se zavedajo, da se morda tudi plačilu podjetju Hudournik Inženiring v stečaju ne bodo mogli izogniti. Stečajna upraviteljica jim je sicer že predlagala, da bi se poravnali, vendar se za tak korak niso odločili, ker še vedno obstaja možnost, da bodo uspeli na vrhovnem sodišču.

Tudi ta dolg izvira iz časov županovanja Franca Jazbeca. Ko je Hudournik zašel v težave, je Zakelškov sin ustanovil drugo podjetje, ki se je imenovalo Hudournik Inženiring, in se v občini dogovoril za izvedbo cestnih gradbenih del. S tem delom naj bi poravnal del dolga očetovega podjetja, vendar se je zapletlo. Hotel je plačilo, ki ga pa ni dobil, zato je vložil tožbo. Spor je že leta 2007 rešilo okrožno sodišče v Celju, ki je na podlagi zbrane dokumentacije in zaslišanj prič razsodilo, da je tožba Hudournik Inženiringa upravičena in da mu mora občina plačati gradbena dela. Čeprav je občina v pritožbi na višje sodišče v Celju poudarjala, da gre v bistvu za neke vrste družinska podjetja, da sta Zakelškova kot oče in sin tudi poslovno povezana, je sodba letos postala pravnomočna.

Že konec letošnjega leta ali začetku prihodnjega leta pa bodo na zatožno klop sedli propadli podjetnik Stanko Zakelšek, bivši župan Janez Jazbec in nekdanja direktorica občinske uprave Irena Ocvirk, ki naj bi bila poleg Jazbeca prav tako vpletena v sporne odkupe terjatev. Okrožno državno tožilstvu v Celju je zoper vse tri zaradi kaznivega ravnanja vložilo obtožnico, občina pa je proti njim sprožila odškodninsko tožbo v višini nekaj manj kot tri milijone evrov.