V letu 2013 se bo lahko država za potrebe izvrševanja proračuna zadolžila za največ 3,08 milijarde evrov, v letu 2014 pa do višine 3,12 milijarde evrov. Predloga zakona o izvrševanju proračunov v ta namen daje državi še možnost dodatne zadolžitve za največ 140 milijonov evrov.

Poleg tega pa se bo lahko država še dodatno zadolžila v maksimalni višini 1,8 milijarde evrov za potrebe intervencij na sekundarnem trgu državnih obveznic, torej za odkupovanje lastnih dolžniških vrednostnih papirjev.

Za največ eno milijardo evrov pa se bo lahko država zadolžila za namen financiranja ukrepov za krepitev stabilnosti bank. Če bo zakon o sanaciji bank začel veljati, obstaja verjetnost, da bo treba po končanem prenosu slabih terjatev na t.i. slabo banko za dokapitalizacijo bank nameniti od pol milijarde do milijarde evrov. Družba za upravljanje terjatev bank oziroma t.i. slaba banka bo imela namreč tudi pooblastilo za dokapitalizacijo.

Minister za finance Janez Šušteršič je v torek po koncu zasedanja finančnih ministrov EU pojasnil, da bodo potrebe po zadolževanju države v prihodnjem letu znašale okoli štiri milijarde evrov.

V DZ del proračunskih dokumentov; vsi predvidoma do petka

Vlada mora predlog proračuna v obravnavo v DZ poslati med drugim skupaj s finančnimi načrti javnih blagajn, česar pa v tem trenutku na ministrstvu za finance še nimajo in jih pričakujejo danes, je na novinarski konferenci po seji vlade povedal državni sekretar na finančnem ministrstvu Aleš Živkovič. V skladu s poslovnikom DZ bi sicer morali biti vsi proračunski dokumenti pripravljeni najpozneje do 1. oktobra.

Doslej je vlada v DZ poslala predlog zakona o izvrševanju obeh proračunov ter več odlokov o ravnanju s premoženjem države, je razvidno s spletnih strani DZ.