Vlada predlaga, da se finančne storitve obdavčijo z davkom v višini 6,5 odstotka, je na novinarski konferenci po seji vlade povedal Živkovič. Davek naj bi predvidoma veljal za leti 2013 in 2014, letni finančni učinek pa je ocenjen v višini 35 milijonov evrov.

Predmet obdavčitve bodo tiste finančne storitve, ki so bile doslej oproščene plačila davka na zavarovalniške storitve ter davka na dodano vrednost (DDV). Zavezanci za davek bodo banke in druge finančne institucije, obračunaval pa se bo od nadomestila (provizije), ki se zaračuna za opravljeno finančno storitev.

Gre za razmeroma administrativno nezahteven davek, je ocenil Živkovič ter dodal, da bodo obdavčene provizije na opravljeno transakcijo in ne sama transakcija. Davčna osnova je torej razmeroma nizka, zato Živkovič pričakuje, da učinka na inflacijo ne bo. Davek se ne bo prevalil na potrošnika, a tudi če bi se, to ne bo pomenilo bistvenega znižanja kupne moči. "Potrošnik sam tega ne bo zaznal," je dejal.

Od zaostritve pogojev, pod katerimi si lahko banke znižajo osnovo za obračun davka na bilančno vsoto, pa si vlada obeta 14 milijonov evrov proračunskih prihodkov letno; zdaj se iz tega naslova v proračun steče približno sedem milijonov evrov. Davek bo veljal še do konca leta 2014, je povedal Živkovič.

Medtem ko zdaj veljavni zakon o davku na bilančno vsoto bankam omogoča, da si znižajo obdavčitev za 0,167 odstotka stanja kreditov, danih nefinančnim družbam in samostojnim podjetnikom, pa vlada zdaj predlaga, da se pogoj za znižanje obdavčitve zaostri na 0,1 odstotka stanja kreditov.

"Banka bo morala zdaj dati razmeroma več kreditov nefinančnemu sektorju, da bo lahko znižala svojo davčno osnovo iz naslova tega davka," je komentiral Živkovič.

Predlog novele zakona poleg tega uvaja tudi akontiranje davka in določa poseben režim plačevanja obrokov akontacije za leto 2013.

Že prejšnji teden je vlada v obravnavo v DZ poslala predlog novele zakona o DDV, s katero se bo stopnja davka na nekatero blago in storitve zvišala z 8,5 na 20 odstotkov. "Ta zadeva je odprta tudi v nadalje in se bomo o tem še pogovarjali," je na vprašanje, ali lahko v procesu obravnave novele zakona v DZ pride do kakšnih sprememb, odgovoril minister za gospodarstvo in tehnološki razvoj Radovan Žerjav.

Kot predlaga vlada, naj bi se z letom 2013 uveljavila višja stopnja DDV za komunalne storitve, uporabo športnih objektov, časopise in revije, hrano za male živali, čiščenje oken, frizerske storitve ter lončnice, sadike in rezano cvetje. Predlog, od katerega si vlada obeta dodatnih 70 milijonov evrov prilivov v proračun, je v javnosti naletel na ostre kritike, neenotna so tudi stališča političnih strank.