Skupni kadrovski načrt organov državne uprave v civilnem delu za leto 2013 navaja 14.591 zaposlitev, kar je 816 zaposlitev manj glede na število zaposlenih 1. avgusta letos. Tedaj je bilo namreč 15.407 zaposlenih.

Za leto 2014 pa v civilnem delu organov državne uprave navaja 14.541 zaposlitev, kar je 866 manj glede na število zaposlenih 1. avgusta letos.

Vlada je sprejela tudi zbirni kadrovski načrt oseb javnega prava za leti 2013 in 2014, ki v letu 2013 predvideva 392 zaposlitev manj in v letu 2014 403 zaposlitev manj od števila zaposlenih 1. avgusta. Takrat je bilo zaposlenih 4362 ljudi.