Kot so pojasnili, bomo s praznikom izkazali podporo domačim pridelovalcem in predelovalcem ter spodbudili zavedanje in pripadnost javnosti o pomenu domače pridelave in predelave hrane ter uživanju le te.

"Hrana postaja čedalje pomembnejša strateška dobrina, ki zajema tudi varovanje zdravja ljudi in varovanje okolja. Slovenija z domačo pridelavo ne pokriva svojih potreb po kmetijsko-živilskih proizvodih, zato je za Slovenijo zagotavljanje prehranske varnosti pomembno strateško in politično vprašanje," so poudarili v uradu.

Smiselno je vzpodbujati lokalno okolje

Pospešiti ponudbo in povpraševanje po kakovostni in zdravju koristni hrani, pridelani lokalno in na trajnostni način ter s tem izboljšati oskrbo prebivalstva z lokalno trajnostno pridelano hrano je po njihovih besedah strateški cilj slovenske prehranske politike.

Zagotavljanje hrane lokalnemu prebivalstvu s trajnostnim izkoriščanjem domačih proizvodnih virov namreč določa tudi politično in ekonomsko suverenost Slovenije, so pojasnili.

Prepričani so, da je smiselno vzpodbujati lokalno okolje, da se samooskrbuje in s tem poveča kakovost življenja vseh vključenih v ta proces. S stališča trajnosti je smiselno vzpodbujati integriran in ekološki način pridelave oz. reje in uvajanje teh pridelkov ali izdelkov v vsakdan v okviru sistema javnega naročanja in tako zagotavljati hrano, ki je pridelana v lokalnem okolju, so ocenili.

V uradu so spomnili še, da so se koalicijski partnerji k povečanju deleža samooskrbe in ekološke hrane, tudi s spodbujanjem različnih oblik povezovanja in sistemov, ki imajo namen skrajševanja prehrambenih verig, zavezali tudi s koalicijsko pogodbo.

Dan slovenske hrane prvič že letos, in sicer 16. novembra

"Z uveljavitvijo kratkih verig bomo zagotovo pripomogli k zmanjševanju sproščanja toplogrednih plinov zaradi transporta hrane iz oddaljenih držav, zagotovili bomo trajnostno rabo površin namenjenih pridelavi hrane, ohranjali delovna mesta na podeželju in dvignili stopnjo samooskrbe s kakovostno, lokalno pridelano hrano ter tako izboljšali prehransko varnost prebivalstva," so sklenili.

Dan slovenske hrane bomo prvič obeležili že letos, in sicer 16. novembra. Ministrstvo za kmetijstvo in okolje bo tedaj izvedlo številne promocijske dejavnosti, ki bodo povezale različne deležnike in spodbujale k razmišljanju o pomenu lokalne samooskrbe.