V sklopu projekta bodo udeležencem na voljo različne aktivnosti, ki posamezniku pomagajo pri lažjem in samozavestnejšem vstopu na trg dela. Standardno svetovanje vključuje reševanje psihološkega testa Hollandov test poklicnih interesov ter individualno karierno svetovanje in načrtovanje z zapisom kariernega načrta. Udeleženci lahko preverijo svojo karierno in poklicno usmeritev tudi z licenčnim programom Zavoda RS za zaposlovanje Kam in kako?

Kot novost na področju kariernega svetovanja ponujajo tudi coaching, ki je interaktivni proces med coachom in posameznikom, v katerem coach predstavlja podporo posamezniku pri doseganju in izkoriščanju vseh svojih potencialov.

V mesecu oktobru in novembru zavod pripravlja tudi dve karierni delavnici, ki se bosta izvedli v prostorih Primorskega pravnega centra. V torek, 23. oktobra, ob 17. uri bodo lahko udeleženci obiskali delavnico »Uspešno iskanje zaposlitve in pričakovanja delodajalcev«, novembra pa bodo interesenti lahko izpilili veščine pisanja življenjepisa in prejeli koristne informacije za prijavo na razpisana delovna mesta, in sicer na delavnici »Pisanje prijave na prosto delovno mesto«, ki bo v torek, 6. novembra, ob 17. uri.