Kandidati bodo enkrat na teden prihajali na izobraževalni program, ki bo v grobem sestavljen iz treh seminarjev, 15 delavnic in treh podjetniških omizij. Te aktivnosti bodo ob torkih v Kamniku in ob sredah v Litiji med 18. in 21. uro.

Vse, ki se bodo udeležili programa Podjetništvo v Srcu, bodo mentorji spremljali vse od prve ideje pa do njihovega prvega posla. V tem času bodo viharili možgane in bruhali ideje, jih oklestili in oblikovali v storitve, naredili tržno zanimive in oblikovali profesionalne ponudbe, ki jih bodo ob koncu programa še pravno formalno podkrepili, da bodo udeleženci trdno in samozavestno nastopili na trgu.

Tekom projekta bodo kandidati spoznali tudi mnogo podjetnikov, strokovnjakov in zanimivih ljudi s katerimi bodo sklepali sodelovanja, si tako širili socialno mrežo ali morda z njimi sklenili kakšen posel.

"Vsekakor bo to zanimiva in prava pot za vse tiste, ki si želijo postati ali pa so že postali podjetniki. Na delavnicah bodo odkrivali podjetniške ideje, oblikovali oglasna sporočila, trenirali telefonske pogovore, simulirali prodajo na domu, pisali prva poslovna pisma, se naučili poslovne etike in kulture, z različnimi orodij raziskovali trg, osvojili pomembne veščine javnega nastopanja in retorike, oblikovali profesionalne predstavitve za investitorje in še in še," je povedal Kristijan Adamlje, vodja projekta Podjetništvo v srcu.

Za bodoče podjetnike izvajalci programa pripravljajo tudi podjetništka omizja, na katerih se bodo mladi spoznali z zgodbami domačih uspešnih podjetnikov, na seminarjih pa pridobili potrebna teoretična znanja in pomembne napotke za uspešne korake na njihovi poti v podjetništvo.

Cilj programa je ustanovitev najmanj treh novih podjetij. Menimo, da bodo novonastala podjetja bolj vitalna kot povprečna novoustanovljena podjetja. Lastniki bodo opremljeni s kompleksnim znanjem za vodenje podjetja, bolje bodo poznali konkurenčno okolje v katerem bodo nastopali, imeli bodo podporo sebi enakih – kolegov z usposabljanja.

Udeležba v programu je za bodoče podjetnike brezplačna. Program financira Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja.

Več informacij je na voljo tudi na spletnem mestu www.podjetnistvovsrcu.si.