"Na splošno nas skrbi tudi tveganje, da bo večina ponudnikov stroške davka v celoti prevalila na potrošnike. Ali bo do tega prišlo, je najbrž odvisno od finančne situacije posameznega ponudnika in konkurenčnega pritiska, ki mu je izpostavljen, vendar glede na aktualno finančno stanje večine ponudnikov in na odsotnost konkurence na večini trgov pri nas, tega tveganja ne smete zanemariti," je poudarila Breda Kutin, predsednica ZPS.

Na ZPS opozarjajo tudi na tveganja ob uvedbi davka na finančne transakcije in dvig DDV-ja na komunalne storitve. Konkurenca med ponudniki je na področju finančnih storitev zaradi nepregledne in težko primerljive ponudbe ter drugih ovir za menjavo ponudnikov žal zelo omejena.

"Najbolj nas skrbijo posledice za potrošnike, ki so že pod finančnim pritiskom in si poslovanje z banko že sedaj stežka privoščijo, torej vidik finančnega izključevanja. Dvome izražamo zaradi naštetih konkretnih problemov, ne pa zaradi tega ker bi bili po našem mnenju davki na finančne transakcije v principu slaba rešitev. Nekoliko drugačna slika, pa zato nič manj zaskrbljujoča, je na primeru komunalnih storitev, kjer potrošniki nimajo možnosti izbire ponudnika komunalnih storitev, torej so primorani plačati enega in edinega izvajalca za storitev, ki je ne morejo odpovedati," je povedala Breda Kutin.

Proti dvigu DDV sta se izrekla obe novinarski združenji, Gospodarska zbornica Slovenije in domnevno tudi mnogi poslanci koalicije.