Najpomembnejši cilj teh srečanj je bil spodbuditi sodelovanje brezposelnih in delodajalcev v programih aktivne politike zaposlovanja in v drugih projektih ter aktivnostih zavoda ter tako vzpostaviti še tesnejše sodelovanje z delodajalci kot najpomembnejšim partnerjem zavoda na trgu dela.

Zavod je poleti objavil več javnih povabil, ki delodajalcem omogočajo nepovratna sredstva za usposabljanje in zaposlitev brezposelnih. To so Prvi izziv, Zaposli.me 2012, Zaposlovanje prejemnikov denarne socialne pomoči in Usposabljanje na delovnem mestu, delodajalcem pa so na voljo tudi nekatere druge spodbude.

Delodajalce so predstavniki zavoda na srečanjih seznanil tudi z aktualnimi razmerami na regionalnih trgih dela ter s primeri dobrih praks usposabljanja brezposelnih za potrebe delodajalcev. Lani so uvedli register zunanjih izvajalcev programov usposabljanja, ki omogoča hitrejše odzivanje na potrebe trga dela in boljše prilaganje povpraševanju delodajalcev.

V program na strokovnih srečanjih z delodajalci pa je zavod tokrat vključil tudi projekt Povežimo znanje - Dobre prakse prenosa znanja med generacijami na področju dela, ki je ena od akcij partnerstva med vlado, Evropsko komisijo in Evropskim parlamentom pri komuniciranju evropskih vsebin, izvaja pa ga Ekonomski institut Maribor.

Kot poudarjajo na zavodu za zaposlovanje, sta namreč staranje prebivalstva in brezposelnost mladih danes dva izmed temeljnih družbenih izzivov, zato so delodajalcem v tem okviru predstavili koncepte in dobre prakse prenosa znanja med generacijami na področju dela.