Med ukrepi, ki jih načrtuje Bruselj, je še olajšanje dostopa do trgov in financiranja, zlasti za mala in srednja podjetja, ter zagotavljanje ustrezno usposobljenih človeških virov za industrijo. Evropska komisija je prepričana, da bi lahko s takojšnjim ukrepanjem obrnili sedanji negativni trend in do leta 2020 dvignili delež industrije s trenutnih 15,6 odstotka na 20 odstotkov bruto domačega proizvoda (BDP) EU.

Sporočilo komisije je "odziv na pomembne izzive, pred katerimi je evropska industrija zaradi sedanje gospodarske krize", sporočajo iz Bruslja. "Evropa mora v 21. stoletju znova povečati pomen industrije, da bo lahko zagotovila trajnostno rast, ustvarila visokokakovostna delovna mesta in rešila sedanje družbene izzive," dodajajo ob tem.

V komisiji poudarjajo še, da je Evropa vodilna na svetu v mnogih strateških sektorjih, kot so avtomobilska, letalska, strojna, vesoljska, kemična in farmacevtska industrija. Industrija še vedno predstavlja štiri petine evropskega izvoza, iz proizvodnje pa prihaja tudi 80 odstotkov evropskega izvoza in naložb zasebnega sektorja v raziskovalne in razvojne dejavnosti.

Podatki kažejo, da je delež bruto investicij v osnovna sredstva v BDP leta 2011 znašal 18,6 odstotka, potem ko je pred krizo leta 2007 dosegel 21,25 odstotka BDP. Za izboljšanje evropske produktivnosti bi morale naložbe do leta 2015 doseči raven naložb pred krizo in do leta 2020 povprečno raven nad 23 odstotkov.

Naložbe v opremo se medtem trenutno gibljejo med šestimi in sedmimi odstotki BDP. Za izboljšanje produktivnosti in uvedbo novih tehnologij pa bi moral ta delež doseči raven pred krizo in se do leta 2020 nenehno zviševati s stopnjo rasti nad 9 odstotkov BDP, še izpostavljajo v Bruslju.