Sodišče se je za razpis dražbe odločilo, ker je Cekuta Komercialni banki Triglav v stečaju, Zavarovalnici Triglav, Novi Ljubljanski banki in eni mladoletni osebi dolžan skoraj 16.800 evrov in pripadajoče obresti.

Vrednost ocenjena na skoraj pol milijona evrov

Polovica vrednosti Cekutine hiše s pripadajočim stavbnim zemljiščem, ki se nahaja na Prekorju pri Škofji vasi, pa je ocenjena na 481.400 evrov. Sodišče bo polovico hiše prodalo ponudniku, ki bo ponudil najvišjo ceno.

Cekuta, ki ga danes ni bilo na javni dražbi, je po prvi javni dražbi julija letos pojasnil, da je hišo zgradil leta 1991 in po njegovi oceni hiša ni vila, temveč gre za galerijo z ateljejem, ki je ves čas služila kulturnemu poslanstvu.

"Žrtev dvojnega plačila"

Cekuta je takrat opozoril, da mu je Komercialna banka Triglav že pred leti zasegla umetniško zbirko desetih slik za poplačilo terjatve, zdaj pa še enkrat uveljavlja isto terjatev, zaradi katere je sedaj polovica hiše na javni dražbi. Pojasnil je, da je sam verjel, da je dolg poplačal, vendar tega ne more dokazati, in dodal, da je "žrtev dvojnega plačila".

Dolg do mladoletne osebe pa je povezan s plačevanjem preživnine za mladoletno hčer, kjer je po besedah Cekute prišlo do nesporazuma.