Sporočilo Komisije je odziv na pomembne izzive, pred katerimi je evropska industrija zaradi sedanje gospodarske krize. Evropa mora v 21. stoletju znova povečati pomen industrije, da bo lahko zagotovila trajnostno rast, ustvarila visokokakovostna delovna mesta in rešila sedanje družbene izzive.

S takojšnjim ukrepanjem bi lahko obrnili sedanji negativni trend in do leta 2020 dvignili delež industrije s trenutnih 15,6 % na 20 % BDP Evropske unije, so prepričani v Bruslju in dodajajo, da je Evropa vodilna na svetu v mnogih strateških sektorjih, kot so avtomobilska, letalska, strojna, vesoljska, kemična in farmacevtska industrija. Industrija še vedno predstavlja 4/5 evropskega izvoza, 80 % evropskega izvoza in naložb zasebnega sektorja v raziskovalne in razvojne dejavnosti pa prihaja iz proizvodnje. S povrnitvijo zaupanja in s tem novih naložb v evropsko industrijo bo po njihovem ta lahko dosegla boljše rezultate in začela ponovno rasti.

Evropska komisija je danes objavila tudi letni pregled konkurenčnosti po državah članicah, ki spremlja pet ključnih področij: proizvodno produktivnost, ustvarjen izvoz, inovacije in trajnostni razvoj, poslovno okolje in infrastrukturo ter finance in naložbe. Slovenija je sicer po produktivnosti na 13. mestu, je pa zato na lestvici pridobivanja bančnih posojil na samem repu evropskih držav. Evropska komisija zato v Sloveniji vidi predvsem izziv k izdelkom in storitvam višje dodane vrednosti - čeprav imamo vse bolj izobražene kadre - ter stabilnemu gospodarstvu, pri čemer bodo zaradi težko dosegljivih kreditov največ težav imela mala in srednje velika podjetja, menijo v Evropski komisiji.

Slovenija prav tako ni zanimiva za tuje investitorje, še ugotavljajo v poročilu, zato bi morala izboljšati pogoje poslovanja v državi, veliko pa bi pridobili tudi s celovito implementacijo Akta za mala podjetja, predvsem krajšimi plačilnimi roki in poenostavljenim sistemom prostorskega načrtovanja.