Pomembne študije mednarodnih razvojnih organizacij nedvoumno potrjujejo, da tako v razvitih kot tudi v razvijajočih se državah zadruge pomembno prispevajo k družbeno-ekonomskemu razvoju in omogočajo bolj uravnoteženo redistribucijo bogastva, po večini v prid najbolj šibkih članov družbe, pojasnjujejo organizatorji konference.

Za razliko od profitno usmerjenih podjetij, zadruge v tradicionalnih sektorjih (kot so bančne in delavske zadruge) niso prispevale k nastanku krize, nadaljujejo v Slovenskem forumu socialnega podjetništva. Zadruge po njihovem prav nasprotno pomagajo blažiti njene posledice: zadružne banke še naprej posojajo denar tudi v času največjega kreditnega krča, delavske zadruge uspevajo ohranjati število delovnih mest brez koriščenja javnih spodbud za ohranjanje delovnih mest.

Odpornost zadrug na krize skozi zgodovino zadnjega stoletja je v javnosti dobro poznana, zato politični in mnenjski voditelji v EU bolj kot pred zadnjo globalno gospodarsko krizo želijo razumeti, ali in kakšno vlogo bi lahko imeli tradicionalni in novi tipi zadrug pri odpravljanju njenih dramatičnih posledic, kot tudi pri spreminjanju ekonomskega sistema, ki je krizo tudi povzročil.

Organizatorji so na mednarodno konferenco povabili številne strokovnjake na tem področju. Udeležbo so tako med drugimi potrdili Mikel Lezamiz, direktor za področje širjenja zadrug iz delavske zadruge Mondragon iz Baskije, dr. Carlo Borzaga, dekan Ekonomske fakulteta Univerze v Trentu in član upravnega odbora Evropska raziskovalne mreža EMES iz Italije, dr. Franci Avsec, strokovnjak za zadružništvo iz Zadružne zveze Slovenije, Marc Noel, direktor za razvoj zadružništva v Cooperatives Europe, Bruno Roelants, generalni sekretar Evropskega druženja proizvodnih zadrug CECOP in avtor knjige Kapital in dolžniška past: Učenje od zadružništva v globalni krizi (Capital and the Debt Trap: Learning from Cooperatives in the Global Crisis), Loris Asquini iz zveze zadrug Legacoop FGV iz dežele Furlanije julijske krajine, odgovoren za mednarodne odnose, predsednik severno-vzhodnega okrožja Legacoop in član nacionalnega vodstva Legacoop Nordest, Roberto Sesso, član nacionalnega upravnega sveta zveze zadrug Coop Nordest in deželni podpredsednik Legacoop FGV iz dežele Furlanija julijska krajina, ter D’Andrea Calsteja, predstavnik zadrug iz mesta San Giorgio.

Podroben program konference prilagamo v dokumentu.