Da bi poenostavili administrativne obveznosti davčnih zavezancev ter zmanjšali tudi administrativne obremenitve davčne uprave, se bo prag obdavčljivega letnega prometa za male zavezance zvišal s 25.000 na 50.000 evrov.

Vlada namreč ugotavlja, da mali davčni zavezanci zaradi povečane administrativne obremenitve ter s tem povezanih višjih stroškov računovodenja ne uporabljajo možnosti oprostitve obračunavanja DDV. Zato zdaj predlaga zvišanje praga letnega prometa, do katerega velja omenjena oprostitev.

Nepovezanemu poslancu Ivanu Vogrinu se je zvišanje praga zdelo prenizko. Če resno mislimo z administrativno razbremenitvijo gospodarstva, naj se prag za pavšalno obdavčitev zviša na 200.000 evrov, je predlagal. Zdaj so zadeve preveč zaplete, kar je lahko po njegovih besedah tudi eden od vzrokov, da obrtniki ne izdajo računa.

Z novelo zakona o DDV se bo v slovenski pravni red preneslo tudi določbe dveh evropskih direktiv, in sicer v zvezi s krajem opravljanja storitev ter v zvezi s pravili pri izdajanju računov, je pojasnil državni sekretar na finančnem ministrstvu Dejan Krušec.

Država bi lahko spodbujala prehod na elektronsko poslovanje

Glede izdajanja računov je pojasnil, da se predlaga enakovredna obravnava papirnatih in elektronskih računov. S tem se omogoča popoln prehod na izdajanja elektronskih računov in zasleduje cilj spodbujanja njihovega izdajanja. Jožef Horvat (NSi) pa je menil, da bi lahko država še bolj spodbujala prehod s papirnatega na elektronsko poslovanje, ne le na področju DDV.

Pozitiven vpliv na davčne zavezance bo imela tudi širitev področja uporabe poenostavljenih računov, za katere se zahteva bistveno manj podatkov, kot jih mora zavezanec običajno navesti na računu za namene DDV.

Predlagane spremembe naj bi začele veljati s 1. januarjem 2013, do tedaj pa bo moral DZ zakon še enkrat obravnavati. Vlada je namreč prejšnji teden skupaj s predlogom proračuna za prihodnji dve leti pripravila spet nove spremembe zakona o DDV. Tokrat se nanašajo na blago in storitve, ki se bodo izvzeli iz znižane stopnje DDV ter obdavčili s splošno stopnjo davka, določeno pri 20 odstotkih.