Župan Franc Škufca je nekdanjima podžupanoma v nasprotju z določbami Zakona o lokalni samoupravi omogočal izplačevanje plačila za opravljanje podžupanske funkcije in sejnin za udeležbo na sejah občinskega sveta, izpostavlja Komisija za preprečevanje korupcije (KPK). S tem je Škufca podžupanoma omogočil neposredno premoženjsko korist v višini okoli 10 tisoč evrov bruto.

Na podlagi izvedenega javnega razpisa je župan Škufca podpisal pogodbo v ocenjeni vrednosti 120 tisoč evrov brez DDV s podjetjem FS d. o. o., v katerem je sam zaposlen, in se s tem znašel v nasprotju interesov, še dodala KPK.