Predstavniki sindikalnih central, ki so v torek uskladili najosnovnejša stališča pred današnjim nadaljevanjem pogajanj, so še pred sestankom pojasnili, da si bodo zgolj izmenjali mnenja. Zato sprejetje skupnega stališča tudi ni bilo verjetno.

Vladna stran je po neuradnih informacijah nekoliko popustila pri skrajšanju dobe za izračun pokojninske osnove in pri omilitvi pogojev za tiste, ki so začeli delati pred 18. letom. Po novem naj bi za obračun pokojninske osnove namesto do zdaj predlaganih 28 let, od katerih bi odšteli najslabša tri leta, upoštevali 24 let.

Sindikatom naj bi prisluhnila tudi pri njihovi zahtevi po spremembah pri upokojitvenih pogojih za tiste, ki so začeli delati pred 18. letom starosti. Za te naj bi tako še naprej veljala ureditev, kot je zapisana v zdajšnjem pokojninskem zakonu, torej da se jim starostna meja zniža za ves čas trajanja obveznega zavarovanja pred dopolnjenim 18. letom starosti.

Pogajanja, ki v okviru delovne skupine Ekonomsko-socialnega sveta potekajo dvakrat tedensko, so se začela 19. septembra. Vlada si želi, da bi reforma začela veljati že s 1. januarjem prihodnje leto.