V časopisu Dnevnik z dne 6. oktobra 2012 je na strani 3 v prispevku avtorice Nine Knavs z naslovom "Na ambulantni pregled se čaka tudi več let" v prvem odstavku objavljen podatek o tem, da se na psihiatrično ambulanto v Idriji čaka skoraj štiri leta. Zaradi pravilne obveščenosti spoštovanih bralk in bralcev časopisa Dnevnik je treba poudariti, da navedeni podatek o čakalni dobi za pregled v psihiatrični ambulanti v Idriji (psihiatrične ambulantne storitve za odraslo populacijo v Idriji zagotavlja izključno Psihiatrična bolnišnica Idrija) ni pravilen.

Psihiatrična bolnišnica Idrija ima v okviru ambulantne psihiatrične dejavnosti organizirane ambulante v psihiatričnem dispanzerju v Idriji ter v psihiatričnih ambulantah v Postojni, Logatcu in Izoli. Najdaljša čakalna doba za prvi psihiatrični pregled v splošni psihiatrični ambulanti v Idriji znaša do največ 60 dni, v zunajhospitalnih enotah bolnišnice pa do največ 90 dni. Podatki o čakalni dobi po posameznih ambulantah so javno objavljeni tudi na spletni strani Psihiatrične bolnišnice Idrija (www.pb-idrija.si) in na spletni strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

Bogdan Tušar, direktor Psihiatrične bolnišnice Idrija