Da ne bi bilo nejasnosti glede tega, kaj je javni kraj, je župan Mohor Bogataj svetnikom poslal tudi svoje dopolnilo odloka. V njem je zapisal, da je javni kraj določen v zakonu o javnem redu in miru in da bo taka opredelitev veljala tudi za redarje, ki bodo odlok v Kranju izvajali. Ker pa so se mnenja že kresala o tem, kaj je to popivanje, je Mohor Bogataj predlagal, naj ne upoštevajo obrazložitve besede "popivanje" iz Slovarja slovenskega knjižnega jezika, saj to ni potrebno. "Nadzorni organi bodo kršitev ugotavljali na podlagi vedenja posameznikov in ne na podlagi ugotavljanja količine zaužitega alkohola," je prepričan župan Bogataj.

Če bo odlok danes sprejet, bodo torej mestni redarji morali presojati, ali so ljudje na kranjskih ulicah le veseli, dobro razpoloženi ali pa so za vogalom popivali in so pijani. Kaznovanje je torej zaupano ljudem, ki naj bi imeli čudežno moč ali strokovno znanje za to, da pijanca prepoznajo po vedenju. Od enega od zaposlenih na inšpektoratu smo izvedeli, da o tem pravzaprav nič ne vedo, še manj so se v zvezi s takimi nalogami izobraževali. "Morda nam bodo pa policisti pripravili kak hiter tečaj o tem," je dejal sogovornik, ki v strahu pred izgubo službe ni želel biti imenovan.

"Redarji lahko pijančevanje in pijane ljudi zaznavajo po zadahu in obnašanju," nam je dejala predsednica njihovega sindikata Sonja Kramar, ki ima o te vrste odlokih svoje mnenje: "Sprejemajo jih, a jih dejansko ne uveljavljajo. Tudi v Kranju bo to težko. Redarji lahko v takih primerih le pokličejo policijo, sami nimajo kaj ukrepati zoper kršitelje." Spomnimo, da redarji nimajo alkotestov za morebitno preizkušanje stopnje alkohola v izdihanem zraku. Kakšni bodo torej jasni kriteriji za posamezne redarje in kako bodo zaznavali pivce in popivanje na javnih krajih, pa bo pokazala praksa.