Kot je na današnji novinarski konferenci v Ljubljani povedala državna sekretarka na ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve Patricia Čular, so nadzor izvedli na podlagi več anonimnih prijav, preverjali pa so ravnanja, navedena v prijavah.

Negospodarno ravnanje so ugotovili pri sklepanju novih pogodb o zaposlitvah z obstoječimi zaposlenimi, in sicer je zavod od začetka leta 2010 sklenil nove pogodbe s 180 zaposlenimi, praviloma za višji plačni razred. Tovrstno zaposlovanje je možno, če obstajajo spremenjene okoliščine dela, je dejala Čularjeva, negospodarne pa so omenjene zaposlitve bile zaradi velikega obsega. Ugotovili so tudi, da je zavod za nekatere zaposlene neupravičeno izplačeval položajni dodatek.

Stroški usposabljanja zaposlenih so v letu 2011 znašali nekaj manj kot 294.000 evrov. Pri tem izstopajo stroški enodnevnega strokovnega srečanja v Laškem, za katerega je zavod odštel skoraj 37.000 evrov, od tega 7400 evrov za program izobraževanja, okoli 7000 evrov za najem prostorov ter 22.500 evrov za prevoz in gostinske storitve. Glede na naročilo so pričakovali 250 udeležencev, srečanja se je nato sicer udeležilo manj oseb.

Negospodarno naj bi zavod ravnal tudi pri najemu službenih vozil (šest vozil ima v lasti, 41 pa v najemu), za kar letno porabi 181.000 evrov. Ministrstvo ocenjuje, da bi tovrsten strošek lahko bil upravičen, če bo zavod "to izkazoval z zadovoljivim obsegom aktivnosti svojih svetovalcev na terenu". "Trenutno tega v dejavnosti zavoda ne prepoznamo," je dejala Čularjeva.

Ministrstvo je že pri preteklih nadzorih opozarjalo na stroške odvetniških storitev, kljub temu pa ti še vedno predstavljajo izdaten delež v izdatkih zavoda. Zavod je npr. lani odvetnikoma Vidi Gaberc in Radu Bohincu plačal skoraj 40.000 evrov, so ugotovili.

Pri najemanju zunanjih svetovalcev so preverili en primer najema svetovalke za izvedbo izobraževanja za vodilne delavce, in sicer je lani prejela skoraj 30.000 evrov, letos do nadzora pa že več kot 30.000 evrov.

Netransparentno je zavod po ugotovitvah ministrstva ravnal pri objavi prostih delovnih mest za zaposlovanje na zavodu, in sicer tako, da je prijavo oddal le en kandidat, ki je bil kasneje izbran. Ugotovili so tudi primere, ko izbrani kandidati niso izpolnjevali pogojev.

Ugotovili so, da akt o sistematizaciji delovnih mest ne omogoča vpogleda v zasedenost delovnih mest po območnih in centralni službi. Zavod mora do konca leta pripraviti novo sistematizacijo, h kateri bo dalo ministrstvo soglasje.

Pri javnih naročilih so ugotovili primere, ko je zavod za obsežno naročilo pridobil le eno ponudbo, ko so bili roki izvedbe naročila nerealno kratki in ko so bila oddana naročila do mejne vrednosti 20.000 evrov.

Neskladja so se pojavljala v evidencah javnih naročil, in sicer se niso skladali podatki, ki jih oddajajo prek naročilnic, poleg tega je zavod na nadzoru in pozneje prek elektronske pošte predložil različno dokumentacijo.

Čularjeva poudarja, da ministrstvo ni presojalo zakonitosti delovanja zavoda, ampak je ugotovitve posredovalo pristojnim organom: Policijski upravi Ljubljana, Komisiji za preprečevanje korupcije ter inšpektoratoma za delo in za javno upravo. Dodala je, da ti organi na podlagi prijav tudi sami izvajajo postopke, povezane z delovanjem zavoda.

Vodja službe za nadzor pri ministrstvu Nataša Vidmar je povedala, da je ministrstvo izvedlo najobsežnejši nadzor, ostali organi so se osredotočili na svoja področja. Inšpektorat za delo je prvo odločbo že izdal, inšpektorat za javno upravo je tudi že zaključil prvi del in zavodu naložil izvedbo ukrepov. Policija preiskavo še izvaja, s primerom tudi še niso zaključili na protikorupcijski komisiji, je povedala Vidmarjeva.

O ugotovitvah so se po besedah Čularjeve že pogovorili z vodstvom zavoda. Za nekatere ugotovitve so zavodu naložili pripravo popravljalnih ukrepov, ki naj bi preprečili, da se tovrstna ravnanja ne bodo ponovila.

Glede morebitnih povračil sredstev je Vidmarjeva pojasnila, da so za nesporen del obveznosti, ki so bile izplačane v neskladju z zakonom, okoli 12.000 evrov, zahtevali vračilo, za ostalo pa počakati na ugotovitve ostalih organov.

Na vprašanje, ali bo ministrstvo generalno direktorico zavoda Lučko Žižek pozvalo k odstopu - prejšnja direktorica Marija Poglajen je po opravljenem nadzoru, ki je tudi pokazal nepravilnosti, nato spomladi leta 2010 odstopila -, je Čularjeva odgovorila, da je to direktoričina odločitev.

"Lahko samo ugotavljamo, da takšna odločitev v preteklosti ni rezultirala v izboljšanju dela zavoda. Kar pomeni, da vzrok ni bil v direktorici, ampak mogoče v čem globljem," meni Čularjeva. Dodaja, da od zavoda želijo jasne ukrepe, katerih izvajanje bodo tudi nadzirali.

Na zavodu so STA povedali, da bodo v skladu z ugotovitvami nadzora pripravili popravljalne ukrepe in jih v soglasju z ministrstvom tudi izvedli.