Za leto 2013 načrtovani proračunski odhodki so za približno 600 milijonov evrov nižji od prihodkov letošnjega rebalansa proračuna. Po politikah bo prihodnje leto največ sredstev šlo za izobraževanje in šport (1,5 milijarde evrov), pokojninsko varstvo (1,3 milijarde evrov) in socialno varnost (dobro milijardo evrov). Približno toliko sredstev za omenjene politike šlo tudi v letu 2014.

Za promet 683 milijonov evrov

Za servisiranje javnega dolga bo prihodnje leto po predlogu proračuna namenjenih dobrih 726 milijonov evrov (v 2014 pa 758 milijonov evrov), za promet in prometno infrastrukturo 683 milijonov evrov (809 milijonov evrov), za kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in prehrano 491 milijonov evrov (433 milijonov evrov), za politiko trg dela in delovni pogoji pa 438 milijonov evrov (370 milijonov evrov).

Predlog proračuna za 2013 za plačila v EU predvideva 429 milijonov evrov (431 milijonov evrov), za obrambo in zaščito 377 milijonov evrov (379 milijonov evrov), za notranje zadeve in varnost pa 345 milijonov evrov (342 milijonov evrov).

Dostopni so tudi podatki o predvidenih odhodkih za posamezne proračunske uporabnike. Predvidenih odhodki posameznih ministrstev so sicer le do določene mere primerljivi z letošnjim rebalansom, saj so se nekatera ministrstva v letošnjem letu združila.

Za ministrstvo za finance 2,7 milijarde evrov sredstev

Za ministrstvo za finance je tako v letu 2013 predvidenih 2,7 milijarde evrov sredstev (z letošnjim rebalansom 2,8 milijarde evrov), za ministrstvo za notranje zadeve 332,4 milijona evrov (letos 325,2 milijona evrov), za ministrstvo za zunanje zadeve 86,3 milijona evrov (letos 79,5 milijona evrov), za ministrstvo za obrambo 378,6 milijona evrov (letos 380,9 milijona evrov), za ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve 1,6 milijarde evrov (letos 1,7 milijarde evrov), za ministrstvo za zdravje 111,3 milijona evrov (letos 57,2 milijona evrov), za urad za Slovence v zamejstvu in po svetu pa 10,1 milijona evrov (letos 10,2 milijona evrov).

Odhodki ministrstva za pravosodje in javno upravo po predlogu proračuna za leto 2013 znašajo 200,9 milijona evrov, ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo 467,5 milijona evrov, ministrstva za kmetijstvo in okolje 815,7 milijona evrov, ministrstva za infrastrukturo in prostor 787,3 milijona evrov, odhodki super ministrstva, torej ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport pa 1,8 milijarde evrov.

Vlada s predlogom proračuna za 2013 načrtuje primanjkljaj v višini med 2,8 in 2,9 odstotka bruto domačega proizvoda. To naj bi dosegla med drugim s pokojninsko reformo, petodstotnim znižanjem mase plač v celotnem javnem sektorju in zvišanjem DDV za določeno blago in storitve.