Podjetniki naj bi na kongresu dobili priložnost predstaviti dileme, s katerimi se srečujejo pri vsakodnevnem poslovanju. Prejeli naj bi tudi odgovore na vprašanja, kaj zanje pomenijo predlagane spremembe delovnopravne zakonodaje in kakšne bodo posledice, če reforma trga dela ne bo prinesla večje prožnosti.

Kongres bo z uvodnim nagovorom odprl predsednik ZDS Milan Lukić. Minister za delo, družino in socialne zadeve Andrej Vizjak pa bo nato zbranim predstavil izhodišča predlagane reforme trga dela.

V nadaljevanju bo generalni sekretar ZDS Jože Smole nanizal predloge delodajalcev za spremembe delovnopravne zakonodaje, predsednik Zveze svobodnih sindikatov Slovenije Dušan Semolič pa predstavil stališče sindikatov do predlaganih sprememb.

Kongres bodo zaključili z okroglo mizo, ki bo osvetlila vlogo socialnega dialoga ob sprejemanju reforme trga dela.

Vlada je predlog reforme trga dela, ki ga sestavljata prenovljena zakona o delovnih razmerjih in urejanju trga dela, predstavila v začetku septembra, kmalu po tem pa so se začela pogajanja v okviru posebne pogajalske skupine Ekonomsko-socialnega sveta.

Vladni cilj predlagane reforme je zmanjšati segmentacijo na trgu dela in mladim zagotoviti boljšo prihodnost. Delodajalci menijo, da predlagana reforma ne prinaša dovolj prožnosti pri zaposlovanju in odpuščanju in zato ne zagotavlja večje konkurenčnosti in zaposlovanja, delojemalci pa nasprotno menijo, da zaposlenim prinaša premalo varnosti.