Poziv računskega sodišča k njegovi razrešitvi s položaja direktorja Kobilarne Lipica mu je očitno prišel še kako prav. Zdi se, da se mu iz Lipice zelo mudi. Izvedeli smo namreč, da je v pisni zahtevi svetu KL, da ga razreši (zahtevo je na pošto oddal v petek, 5. oktobra 2012), prosil, naj ga vlada razreši tako, da mu bo mandat prenehal v sredo, 24. oktobra, saj se namerava že dan kasneje, 25. oktobra, zaposliti pri drugem delodajalcu. Direktor Kobilarne Lipica in njene hčerinske družbe Lipica Turizem si je torej le nekaj ur po tistem, ko je izvedel, da bi mu lahko bili dnevi v Lipici šteti, že našel novo službo.

Rumpf: Računsko sodišče je vso krivdo osredotočilo le name osebno

Tomi Rumpf je v Lipico prišel novembra 2009, najprej kot vršilec dolžnosti direktorja, februarja 2010 pa ga je takratna Pahorjeva vlada na ta položaj imenovala za dobo štirih let. Včeraj je ob predčasnem slovesu poudaril, da je ponosen na vse svoje sodelavce, ki so prispevali k temu, da so v Lipici v zadnjih treh letih prebarvali ograje, za tretjino povečali obisk, kobilarno vrnili na zemljevid evropskih in svetovnih konjeniških dogodkov, uspešno izpeljali svetovno prvenstvo v tekmovanju ponijev, prireditev Lipica v ljubljanskih Stožicah... Rumpf je dodal, da je leta 2009 Lipico prevzel v breznu - "umazano, zanemarjeno, brez delovne vneme in odgovornosti" - in da je bil njegov cilj spraviti jo na zeleno vejo.

Vse očitke računskega sodišča o domnevnih nepravilnostih v Lipici in nespoštovanju veljavne zakonodaje, zaradi katerih so revizorji pristojne pozvali, naj razrešijo direktorja, je Tomi Rumpf ovrgel. Zmotilo ga je, ker je računsko sodišče tudi v preteklosti pregledovalo poslovanje in delovanje Kobilarne Lipica, a naj bi bilo takrat bolj prizanesljivo do odgovornih. "Zaznalo je iste ali podobne tako imenovane kršitve, da pa vse do tega petka ni bila Kobilarna Lipica soočena s takšnim načinom komuniciranja in s takšnimi zahtevami," je Rumpf pred novinarji okrcal računsko sodišče in nadaljeval, da so revizorji pregledovali poslovanje KL v letih od 2007 do konca leta 2010, a je računsko sodišče, čeprav je sam v Lipico prišel šele konec leta 2009, "vse obtožbe in vso krivdo osredotočilo le name osebno".

Rumpf je pojasnil, da so v Lipici izpeljali vse tiste ukrepe, ki jim jih je v aprila izdanem revizijskem poročilu naložilo računsko sodišče in ki so jih lahko izvedli. "To so bili ukrepi, ki so spadali v pristojnost sveta KL in poslovodstva. Nismo pa izvedli ukrepov, za katere sami nismo pristojni in jih sami ne moremo sprejemati. To so strateške odločitve, ki jih mora sprejeti zakonodajalec. To pa ni niti Tomi Rumpf niti poslovodstvo, ampak vlada in v njenem imenu ministrstva," je navedel Rumpf. Dodal je, da dokler vlada ne bo pripravila strategije, kaj z Lipico v prihodnje v organizacijskem smislu, in dokler ne bo državni zbor spremenil zakona o KL, drugih popravljalnih ukrepov, ki jih je Lipici naložilo računsko sodišče, ne morejo izpeljati. Če bi jih - tako Rumpf -, bi nastala nepopravljiva gospodarska škoda tako za kobilarno kot za njen turistični del, saj bi delavci, ki so zaposleni v Lipica Turizmu in ki sodelujejo pri izvedbi kobilarniške dejavnosti, ostali brez dela, kobilarna pa brez delavcev, saj kot javni zavod ne sme dodatno zaposlovati, zato bi jo morali sredi turistične sezone zapreti, je prepričan odhajajoči direktor.