Kot je ob podpisu pogodbe za izvedbo drugega dela projekta odvajanja in čiščenja odpadnih voda v porečju Krke povedal njegov vodja Jože Kobe, bodo z novo čistilno napravo, ki so jo začeli graditi junija lani, vzpostavili 100-odstotno čiščenje novomeških odpadnih voda.

Po Kobetovih besedah bodo v okviru obnove novomeške kanalizacije med drugim dogradili več zadrževalnih bazenov, povečali zmogljivost krajevnih črpališč, uredili odvodnjavanje določenih delov mesta, med največjimi deli pa bo celovita rekonstrukcija vozišča novomeške Kandijske ceste.

To cesto bodo obnovili v dolžini približno slabega kilometra, od križišča pri podjetju TPV do mosta čez Težko vodo v Kandiji. V času izvajanja gradbenih del bodo morali določene dele cestišča popolnoma zapreti in ponekod uvesti delne zapore, pa je povedal predsednik uprave Begrada Franc Panjan.

Novomeški župan Alojzij Muhič je poudaril, da bo šlo za vnovičen večji, a hkrati začasen poseg v novomeško prometno ureditev, pri obnovi Kandijske ceste pa se bodo skušali čimbolj prilagoditi prometu. Rok za izvedbo omenjenih del je eno leto po uvedbi izvajalca v delo, je še povedal Muhič.