Aktivnosti bodo prilagajali potrebam

"Organizirali bomo različne ustvarjalne delavnice, na primer izdelovanje cvetja iz papirja, čestitk in okraskov pred prazniki, mogoče bo igrati družabne igre, prebirati časopise in revije, organizirali bomo tudi različne rekreacijske dejavnosti, pogovore in okrogle mize o temah, ki so aktualne in bodo zanimale uporabnike, spodbujali bomo zdrav način življenja, si izmenjavali tudi kuharske recepte, skratka, vsak bo lahko našel kaj zase," meni koordinatorica projekta dnevnega centra Dragica Povh. Z delovanjem centra želijo v Velenju omogočiti oblikovanje socialne mreže, krepiti medsebojno pomoč in solidarnost, hkrati pa starejše in vse druge, ki so osamljeni, aktivneje vključiti v družbo, da se bo slišal tudi njihov glas. Obenem želijo tudi na tak način spodbujati medgeneracijsko sodelovanje, saj so poleg starejših lahko osamljeni in nekoliko odrinjeni tudi tisti, ki že dlje časa iščejo primerno zaposlitev, a je ne najdejo.

Obiskovalcem bodo pomagali iskati tudi odgovore na različna vprašanja, ki se jim bodo porajala, jim nudili pomoč in jim pomagali z nasveti. Lokacija centra je za zdaj zgolj začasna, saj si v Velenju že dolgo prizadevajo najti stalen prostor za tovrstne aktivnosti. Čeprav rešitve še iščejo, pa so se odločili, da center odprejo, in če se bo pokazalo, da so potrebe velike, bo center odprt tudi več dni v tednu. Na občini pa si že dalj časa prizadevajo, da bi zaživel pravi medgeneracijski kompleks, kakršnega je v svoji diplomski nalogi nedavno javno predstavila mlada velenjska arhitektka Nina de Costa.

Varovana stanovanja za zdaj zgolj želja

Medgeneracijski kompleks bi bil po njeni zamisli umeščen ob Kidričevo cesto, v bližino Sončnega parka, in bi združeval tako varovana stanovanja za starejše kot tudi neprofitna stanovanja, namenjena mladim. Arhitektka je predstavila tudi nekaj primerov dobre prakse iz evropskih držav in poudarila, da bi tak kompleks izboljšal kakovost bivanja tako starejših kot tudi mladih in povezal mesto, rekreativne površine in industrijo. Vendar, kot je dejal velenjski župan Bojan Kontič, uresničitev takšnega projekta zaradi trenutnih gospodarskih razmer v bližnji prihodnosti ni mogoča, bodo pa pripravili vse potrebno za čas, ko bo tak projekt mogoče izvesti. Kontič namreč poudarja, da je za lokalno skupnost zelo pomembno, da starejšo generacijo ohranja vitalno in aktivno, gradnja varovanih oziroma oskrbovanih stanovanj, ki bi bila del občinskega stanovanjskega fonda, pa je tako in tako ena od pomembnejših točk njegovega programa.