Prvi na seznamu je javni razpis za sofinanciranje uvajanja modela ugotavljanja in vrednotenja neformalno pridobljenega znanja v izobraževanju odraslih. Od leta 2012 do 2014 znaša vrednost razpisa 650.400 evrov, od tega bo Evropski socialni sklad prispeval 552.840 evrov. Uvajanje zajema vpeljevanje postopkov in orodij za ugotavljanje ter vrednotenje neformalno pridobljenega znanja odraslih v organizacije za izobraževanje odraslih, ki delujejo v območjih slovenskih statističnih regij. Za uvajanje že omenjenega modela bo po izvedbi javnega razpisa izbranih najmanj štirinajst prijaviteljev, kar pomeni, da bo v vsaki statistični regiji izbran najmanj en prijavitelj.

Javni razpis za vzpostavitev sistema zagotavljanja kakovosti na visokošolskih zavodih v Republiki Sloveniji v letih 2012-2015 zajema aktivnosti, ki razvijajo ali nadgrajujejo sistem kakovosti na visokošolskih zavodih. Za sredstva bodo lahko kandidirali projekti s področja mednarodnih evalvacij oz. akreditacij, predmet javnega razpisa pa je tudi kakovostna prenova programske ponudbe visokošolskih zavodov.

Javni razpis bo prispeval k nadaljnjemu razvoju celovitega in z mednarodnimi standardi usklajenega sistema zagotavljanja kakovosti, pojasnjujejo na ministrstvu in dodajajo, da bo podprl izboljševanje kakovosti slovenskega visokega šolstva, kar bo vplivalo tudi na ponudbo še kakovostnejših in sodobnejših študijskih programov. Skupna okvirna višina nepovratnih sredstev za sofinanciranje po tem javnem razpisu znaša do največ 5,2 milijona evrov.

Tretji javni razpis, za aktivnosti v letih 2012-2015, ki spodbujajo odprtost slovenskega visokega šolstva v mednarodno okolje, pa bo po pojasnilih ministrstva pospešil internacionalizacijo visokega šolstva, predvsem z večjim vključevanjem tujih strokovnjakov v pedagoški in raziskovalni proces na slovenskih visokošolskih zavodih. 

Podpiral bo namreč zaposlitev oziroma gostovanje strokovnjakov iz tujine v pedagoški in raziskovalni proces na visokošolskih zavodih v Sloveniji.  Večje sodelovanje slovenskih visokošolskih zavodov s partnerji v evropskem in globalnem prostoru je namreč vodilo razvoja kakovostnega in mednarodno primerljivega visokošolskega sistema. Skupna okvirna višina nepovratnih sredstev po tem javnem razpisu znaša največ do 4 milijone evrov.