Čistilno napravo sta koncesionarja zgradila, ne pa tudi kanalizacijskega sistema, to pa zato, ker naj občina ne bi zagotovila v pogodbi določenega lastnega deleža sredstev. Ker je podjetje WTE zaračunavalo odvajanje in čiščenje odpadnih voda občini, čeprav kanalizacijski vodi niso bili zgrajeni, prav tako je bilo zgrajenega le tri kilometre in pol povezovalnega kolektorja, so na občini račune, ki so bili po njihovem mnenju previsoki in tudi neupravičeni, preprosto ignorirali. Konec aprila lani pa je stalna arbitraža pri Gospodarski zbornici Slovenije razsodila, da bi občina vendarle morala podjetju WTE plačati dobrega 1,1 milijona evrov z zamudnimi obrestmi vred. Občina se je zoper to odločitev pritožila na vrhovno sodišče, ki je sklep razveljavilo in ga vrnilo v ponovno odločanje prvostopenjskemu sodišču.

Pogodba v korist koncesionarja, ne občine

Občino so, kot že rečeno, zmotili precej visoki računi, ki so bili po njenem mnenju celo višji, kot če bi bilo kanalizacijsko omrežje v celoti zgrajeno, občani pa nanj priklopljeni s čistilno napravo, ki je bila sicer zgrajena, uporabljala pa jo je zgolj Pivovarna Laško. Laščani so zatem sami končali gradnjo kanalizacije in sprožili postopek za odvzem koncesije družbi WTE. Obenem so si ves čas prizadevali, da bi spor rešili po mirnejši poti. Podjetju WTE so bili del denarja pripravljeni plačati, ne pa toliko, kot so zahtevali, saj po mnenju župana Franca Zdolška do takega zneska naj ne bi bili upravičeni. Zdolšek vseskozi trdi, da pogodba, ki jo je sicer podpisal njegov predhodnik Jože Rajh, ni bila v prid občini, saj ni šlo za klasično koncesijsko pogodbo, po kateri bi moral koncesionar, torej WTE, sam zagotoviti denar za gradnjo kanalizacijskega sistema in čistilne naprave, občina bi po določenem času postala lastnica, dotlej pa za objekte plačevala zgolj najemnino.

Dogovorili so se o novi delitvi stroškov

Sklenjena pogodba je narekovala, da bil del denarja morala zagotoviti občina sama, del pa koncesionar, ki je obenem zaračunaval tako čiščenje kot tudi kanalščino. S tem se na občini nikakor niso strinjali. Pred meseci so se predstavniki občine, podjetja WTE in pivovarne dogovorili tudi o novi delitvi stroškov. Pivovarna Laško naj bi glede na količino zakupljenih kapacitet krila 73,68 odstotka stroškov, preostanek občina. Zdolšek upa, da bo sodišče pri ponovni obravnavi ugotovilo, da arbitraža še ne more biti podlaga za izvršbo. "Skratka, nejasnosti še vedno rešujemo, in to v obojestransko korist," poudarja Zdolšek. Na kanalizacijsko omrežje je doslej v Laškem že priključenih okoli 70 odstotkov občanov.