Skupina sadjarjev iz Štajerske denimo zatrjuje, da so jabolka, ki jih sadjarji dobavljajo šolam in vrtcem, dejansko (denimo) iz Poljske, čeprav je njihovo deklarirano poreklo slovensko. "Shema šolskega sadja je bila ustanovljena zaradi slovenskih kmetov. Na prste ene roke lahko preštejem, koliko kmetov vozi jabolka v šole," zatrjuje eden od sadjarjev in se sprašuje, kje je nadzor.

Kdo preverja resničnost izvora?

S tem vprašanjem smo se obrnili na inšpektorat za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano, kjer so nam odgovorili: "Za nadzor nad izvorom sadja in zelenjave na slovenskih šolah in vrtcih nismo pristojni." Usmerili so nas na zdravstveni inšpektorat, ki po njihovih besedah vrši nadzor nad preverjenimi dobavitelji, v okviru katerega bi lahko preverili izvor. Na zdravstvenem inšpektoratu so nam pojasnili, da v vrtcih in osnovnih šolah ne preverjajo resničnosti navedbe porekla, torej države izvora sadja, "ker tega v tej fazi živilske verige ni mogoče preveriti", so zapisali. Živilska zakonodaja ureja označevanje kmetijskih pridelkov pri pridelovalcu, distributerju, trgovcu, "nad spoštovanjem teh določil pa izvaja nadzor kmetijska inšpekcija. Torej se predvideva, da je bilo poreklo pravilno označeno že pred prodajo vrtcu ali osnovni šoli," so zapisali na zdravstvenem inšpektoratu. Iz tega tako izhaja, da je zgornja dilema štajerskega sadjarja popolnoma upravičena, saj, kot kaže, pri nas ni inšpektorja, ki bi lahko zagotovil, ali je na jabolku in drugem sadju, ki ga jedo otroci v šolah, navedeno poreklo resnično.

Na Dnevniku smo namreč prejeli informacijo, da naj bi podjetje Pitus prodajalo poljska jabolka pod lažnim slovenskim poreklom. S kmetijskega inšpektorata so sporočili, da so že stekli izredni inšpekcijski postopki v podjetju. Na inšpektoratu namreč vršijo nadzor nad dobavitelji sadja in zelenjave. Kot so pojasnili, morajo namreč pošiljko svežega sadja spremljati računi in dokumentacija, iz katere sta razvidna ime živila in država porekla. Inšpektorji dokumentacijo preverjajo v fazi maloprodaje, veleprodaje, pri uvozniku in pridelovalcu in primerjajo komercialne dokumente s podatki na embalaži ali s tistimi na prodajnem mestu. Tudi v podjetju Pitus so povedali, da so jih obiskali inšpektorji, a dodali, da niso odkrili nič spornega. "Inšpektorji so pogledali vse podatke in deklaracije, saj mi blaga ne deklariramo sami. Imeli smo italijanska in slovenska jabolka, poljskih pa ne. Zanima pa me, kdo širi te lažne podatke, saj lahko odgovorimo s kakšno drugo ovadbo," pravijo v Pitusu. Jabolka jim dnevno dobavljajo okoliški kmetje, je še zagotovil tudi direktor podjetja Marjan Žavcar. Meni, da obtožbe izvirajo od kmetov, ki želijo svoja jabolka prodati predrago, in jih zato Pitus ne želi odkupiti ter so zaradi tega užaljeni in nevoščljivi.

77 odstotkov proizvodov na tržnici pomanjkljivo označenih

Na inšpektoratu pa so med drugim povedali tudi, da pregledi njihovih 35 inšpektorjev, ki skrbijo za nadzor nad varnostjo in nad kakovostjo vseh živil, v zadnjih letih niso bili usmerjeni v preverjanje dobaviteljev šolam in vrtcem.

Nazadnje pa so inšpektorji pristojni za kakovost živil od letošnjega januarja do aprila na mestnih in primestnih tržnicah po Sloveniji preverjali sadje in zelenjavo ter navajanje porekla. V 23 odstotkih pregledov so ugotovili pomanjkljivo sledljivost ter v 77 odstotkih pomanjkljivo označevanje. Izdali so 17 opozoril, 5 glob in 1 odstop kmetijski inšpekciji. Ugotovili so, da so "visoko oceno tveganja za zavajanje s poreklom blaga predstavljali tisti primarni proizvajalci, ki imajo sami ali pa eden od njihovih družinskih članov registrirano dejavnost prodaje sadja in zelenjave kot s. p. Na stojnicah so imeli ponudbo sadja in zelenjave iz lastne pridelave, obenem pa še dokupljeno blago s poreklom iz drugih držav. Stojnice so bile označene z oznako imena kmetije na vidnem mestu, na manj vidnem mestu pa še z oznako s. p. Sadje in zelenjava prostorsko nista bila ločena, prav tako oznake porekla blaga niso bile na vidnem mestu. V takšnem primeru so kupci lahko zavedeni, saj predvidevajo, da je vse blago slovenskega porekla," so zapisali inšpektorji v končnem poročilu.