Gre za odgovor na upadanje števila določenih poštnih storitev

Kot poudarjajo na Pošti Slovenije, pogodbene pošte predstavljajo nov korak k učinkovitejši reorganizaciji in optimizaciji mreže poštnih enot, hkrati pa bodo pripomogle tudi k dolgoročni stabilnosti in uspešnosti poslovanja Pošte Slovenije ter socialni varnosti njenih zaposlenih.

Pošta Slovenije se je sicer na gospodarske in tržne razmere, v katerih posluje zadnjih nekaj let, z reorganizacijo in optimizacijo mreže poštnih enot začela odzivati že leta 2009. Poleg že izvedene optimizacije delovnih časov pošt predstavljajo pogodbene pošte nov korak k učinkovitejšemu, predvsem pa konkurenčnejšemu poslovanju.

Gre za odgovor na upadanje števila določenih poštnih storitev, predvsem klasičnih poštnih pošiljk, ter liberalizacijo trga poštnih storitev. Hkrati na Pošti ugotavljajo, da tudi po najbolj optimističnih scenarijih uvajanja novih storitev ne bo v celoti uspela zagotoviti ustreznega ekonomskega pokritja najmanjših pošt niti na kratki niti na dolgi rok. Dolgoročno celo pričakujejo, da se bo ekonomsko pokritje najmanjših pošt slabšalo še naprej.

"Projekt optimizacije delovnih časov, kamor sodijo tudi pogodbene pošte, bo, poleg še vrste drugih projektov, ki tečejo v Pošti Slovenije kot odgovor na spremenjene razmere, omogočil večjo dolgoročno stabilnost in uspešnost poslovanja ter s tem socialno varnost zaposlenim," je dejal generalni direktor Pošte Slovenije Boris Novak.

V tujini je to že dolgo uveljavljen sistem

Kot poudarja, je pogodbena pošta sicer v Sloveniji še novost, v tujini pa so takšne rešitve, pri katerih se pošto ponudi v upravljanje zunanjemu ponudniku, poznane in uveljavljene že dolgo. Takšen primer je Avstrija, ki je doslej v upravljanje zunanjim pogodbenikom ponudila več kot 1250 pošt, sama pa jih ima v upravljanju nekaj čez 600.

Na Pošti Slovenije so prepričani, da bodo pogodbene pošte dobro sprejete tudi v Sloveniji, saj bodo praviloma odprte dlje časa kot so odprte stalne pošte, ki se bodo preoblikovale v pogodbene.

Kot pojasnjuje prokurist in vodja projekta Matjaž Andric, bodo imele prve pogodbene pošte šestmesečno testno obdobje, nato bodo kot pogodbene pošte s svojim delom nemoteno nadaljevale naprej. Proces preoblikovanja nameravajo nadaljevati tudi v prihodnje. V letu 2013 bi lahko v pogodbene pošte poleg omenjenih preoblikovali še do 50 pošt. Gre za najmanjše pošte, ki so za stranke odprte le dve uri na dan.

Pogodbena pošta pomeni, da se združi dejavnost pošte s samostojno dejavnostjo izbranega pogodbenika, ki praviloma ali vsaj v večjem obsegu ne izvaja pošti konkurenčnih dejavnosti. Takšna pošta bo strankam nudila kompleten nabor univerzalne poštne storitve, vplačila in izplačila iz osebnih računov PBS, izročitev pošiljk, ki jih pismonoše ne bodo uspeli dostaviti, storitve plačilnega prometa ter prodajo znamk, embalaže, kuvert in dopisnic.