Brezposelnost med mladimi ponekod skoraj 60-odstotna

Po ocenah Mednarodne organizacije dela (International Labour Organisation - ILO) je po vsem svetu brezposelnih okoli 200 milijonov ljudi, od tega okoli 75 milijonov mladih, starih med 15 in 24 let. Slika je še bolj črna v mnogih državah, kjer je imajo številni mladi slabo plačana in slabša delovna mesta. Po ocenah ILO milijoni mladih živijo v revščini, okoli 228 milijonov mladih po svetu živi z vrednostjo dveh ameriških dolarjev na dan.

Brezposelnost med mladimi je v nekaterih državah skoraj 60-odstotna, ponekod so iz trga dela izključene cele generacije mladih. Po ugotovitvah ILO iz letošnjih napovedi globalnih trendov pri zaposlovanju mladih je kriza nesorazmerno ostro vplivala na mlade, še posebej mlade v razvitih ekonomijah.

Številka 75 milijonov brezposelnih mladih ostaja podobna kot leta 2009 ob vrhuncu krize, srednjeročne projekcije pa kažejo malo napredka, navaja ILO. Kot še posebej problematične kategorije izpostavlja mlade, ki so izgubili zaposlitev, in tiste, ki niso ne zaposleni ne v postopku izobraževanja. Globalna stopnja brezposelnosti med mladimi znaša 12,7 odstotka, do konca leta 2017 naj bi se približala 13 odstotkom.

Po podatkih evropskega statističnega urada Eurostat je bilo avgusta v EU brezposelnih skoraj 5,5 milijona mladih (mlajših od 25 let). Stopnja brezposelnosti med mladimi v EU je znašala 22,7 odstotka, v Sloveniji je bila po zadnjih podatkih 15,2-odstotna.

(Foto: Tomaž Zajelšnik)

Zagotoviti pogoje za dostojno delo vseh

V Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) ob letošnjem dnevu dostojnega dela politike pozivajo, naj zagotovijo pogoje za dostojno delo vseh, tako z vidika plačila in pogojev dela kot oblike dela. "Dostojno delo v Sloveniji umira. Umirajo kakovostna delovna mesta, umira pomen pogojev dela in umira priznavanje prispevka delavcev k razvoju podjetja," je v petek v Ljubljani dejal izvršni sekretar ZSSS za pravno področje in področje delovnih razmerij Andrej Zorko.

ILO dostojno delo opredeljuje kot produktivno delo za ženske in moške v pogojih svobode, pravičnosti, varnosti in človeškega dostojanstva. Dostojno delo vključuje možnosti za delo, ki je produktivno in daje pošteno plačilo, zagotavlja varnost na delovnem mestu ter socialno zaščito za delavce in njihove družine. Dostojno delo je tisto, ki ponuja boljšo možnost za osebni razvoj in spodbuja socialno integracijo, daje ljudem svobodo, da lahko izrazijo svoje skrbi, se organizirajo in da sodelujejo pri odločitvah, ki vplivajo na njihovo življenje.

Dostojno delo mora predstavljati osrednjo skrb vseh vlad po svetu pri sprejemanju ukrepov za vnovično gospodarsko rast in pri ustvarjanju novega globalnega gospodarstva, ki na prvo mesto postavlja ljudi, pa je zapisano na spletni strani pobude za svetovni dan dostojnega dela Mednarodne konfederacije sindikatov ITUC.

Gibanje za dostojno delo in socialno družbo je ob svetovnem dnevu dostojnega dela pozval politike, predvsem ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, da pričnejo spoštovati mlade, njihov položaj ter njihova mnenja. V današnji izjavi za javnost so opozorili, da predstavniki mladih niso vabljeni k pripravi zakonov, kot sta zakon o urejanju trga dela in zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju.

V gibanju vidijo priložnost za mlade in za državo v plačanih pripravništvih, večjem poudarku na kariernem svetovanju že od osnovne šole dalje, priznavanju oz. potrjevanju tudi neformalno pridobljenih znanj in kvalifikacij, ki si jih mladi pridobijo tekom študija oz. izobraževalnega procesa ter v spodbujanju razvoja podjetništva.