Minister za delo, družino in socialne zadeve Andrej Vizjak je na zadnjih pogajanjih sredi minulega tedna predstavil kompromisni predlog reforme in izračune ministrstva, kako spreminjanje posameznih postavk vpliva na višino pokojnine. Predstavniki sindikatov in delodajalcev bodo svoj odgovor podali v sredo.

Vladna stran je po neuradnih informacijah časnika Delo nekoliko popustila pri skrajšanju dobe za izračun pokojninske osnove in pri omilitvi pogojev za tiste, ki so začeli delati pred 18. letom. Po novem naj bi za obračun pokojninske osnove namesto do zdaj predlaganih 28 let, od katerih bi odšteli najslabša tri leta, upoštevali le 20 let.

Sindikatom naj bi prisluhnila tudi pri njihovi zahtevi po spremembah pri upokojitvenih pogojih za tiste, ki so začeli delati pred 18. letom starosti. Za te naj bi tako še naprej veljala ureditev, kot je zapisana v zdajšnjem pokojninskem zakonu, torej da se jim starostna meja zniža za ves čas trajanja obveznega zavarovanja pred dopolnjenim 18. letom starosti.

Upokojitveni pogoji bodo tako znova prišli na dnevni red v sredo, medtem ko bodo v ponedeljek spregovorili o problematiki obveznega poklicnega zavarovanja.

Pogajanja, ki v okviru delovne skupine Ekonomsko-socialnega sveta potekajo dvakrat tedensko, so se začela 19. septembra. Vlada si želi, da bi reforma začela veljati že s 1. januarjem prihodnje leto.