Ga. Lesjak ni na svojo roko oz. mimo svojih pristojnosti spreminjala projekt obnove doma upokojencev.

Lesjakova si je ves čas kot skrben in dober gospodar trudila, da bi bil projekt izveden skladno z dogovori in v korist doma upokojencev in njegovih varovancev. Ena izmed nalog predstojnika/direktorja je med drugim uresničevanje interesov zavoda, ki jo zastopa. Ni šlo za nikakršno nepotrebno in pretirano opozarjanje na napake gradnje, temveč za grajanje napak, na katere je kot direktorica celo bila dolžna opozarjati, jih izpostaviti in zahtevati njihovo odpravo.

Grajanje napak pri gradnji, v investiciji iz državnega proračuna, ki je po višini vrednosti največja tovrstna investicija v zadnjem času na območju UE Slovenske Konjice, ki je tudi težko pričakovana v prid številni populaciji starostnikov, je bilo potrjeno tudi s strokovnimi mnenji sodnih izvedencev v za to predvidenih postopkih.

Valerija Lesjak se v zvezi z obnovo upokojenskega doma kot tudi v zvezi z ravnanji družbe Kongrad in z njimi povezanimi tožbami ni zavila v nikakršen molk. Časopisni hiši/novinarki je ga. Lesjak povedala, da je sedaj edina pristojna za dajanje tekočih informacij v zavodu vršilka dolžnosti direktorja, da pa bo na vprašanja povezana z njo in s prejšnjim delom z veseljem odgovorila. Žal pa novinarka na odgovore ni počakala, temveč je članek objavila, ne da bi ga. Lesjak pred tem obvestila.

Valerija Lesjak