Znanje je kapital, katerega vrednost raste, ne glede na to, ali smo v obdobju krize ali ne. Tega se ob podjetjih, ki jih prepoznavamo za najboljše zaposlovalce, zavedajo tudi v gazelah, v hitro rastočih podjetjih, ki hkrati izkazujejo trajnostno rast. Pomen dobrega vodenja sodelavcev pa nenehno izpostavljajo tudi v manjših kolektivih, kjer lahko nesoglasja ali nerazumevanje v kolektivu hitro privede tudi do negativnega nihanja v poslovni uspešnosti. To potrjuje nedavna misel Petre Stritar Pečar, direktorice Kibube, v zadnjem izboru uvrščene med 101 najboljših zaposlovalca, ki pravi, da če dobro skrbiš za svoje sodelavce, oni dobro skrbijo za svoje stranke. Prav izmenjava dobrih praks na področju vodenja zaposlenih je ob izboru najboljših zaposlovalcev srž Zlate niti.

Ta prinaša v šesto leto izbora tudi nekatere novosti. V vprašalnik za zaposlene je vključeno preverjanje čustvene pripadnosti - metodologijo merjenja je prispeval dr. Robert Kaše z Ekonomske fakultete Ljubljana. Prav tako je dodana spremenljivka vrste delovnega področja, ki bo proizvodnim podjetjem omogočila še nekoliko podrobnejšo analizo kakovosti odnosov. V vprašalnik o uravnoteženih kazalnikih uspeha je po novem vključeno tudi merjenje deleža žensk na vodilnih delovnih mestih. Trženjski del kazalnikov uspešnosti je osvežen v smeri še večjega poudarka na ključnih dejavnikih konkurenčnosti ter spremljanju posameznih dimenzij trženjske naravnanosti podjetij.

Zlata nit je medijsko-raziskovalni projekt, v katerem Dnevnik s promocijo podjetniške inovativnosti, primerov dobrih praks na področju zaposlovanja ter kakovosti delovnih mest najboljše zaposlovalce uveljavlja kot zgled in navdih poslovnega in širšega okolja. Medijsko-raziskovalni projekt Zlata nit - želi z izborom najboljšega zaposlovalca vplivati na dinamičen razvoj zaposlenih in organizacij ter prispevati h konkurenčnosti slovenskega gospodarstva.

Sodelovanje v raziskavi je brezplačno, vsako podjetje pa ob prijavi prispeva 79 evrov, da bo prihodnje leto lahko izšel Zbornik zlata nit 2012 (informacije: zlatanit@dnevnik.si). Ostalo ostane enako kot v prejšnjih letih: podjetje se prijavi v izbor Zlata nit na spletni strani. Prijavljeno podjetje nato dobi vprašalnik o kazalnikih uspešnosti podjetja, ki ga izpolnijo strokovne službe podjetja, ti podatki pa se dopolnijo še s kazalniki donosnosti kapitala, rasti poslovanja in dodane vrednosti na zaposlenega.

Podjetje nato prejme ankete bodisi po elektronski ali klasični pošti, ki jo zaposleni izpolnjujejo tajno. "Leto 2012 v Zlati niti na podlagi petletnih izkušenj prinaša nadaljnjo poenostavitev vprašalnika za zaposlene, kar na drugi strani ponuja prostor za vsebinsko okrepitev," je povedala mag. Edita Krajnović, vodja metodologije. Sodelavci v povprečju potrebujejo za izpolnitev anketnega vprašalnika deset minut.

Vsa podjetja, ki sodelujejo v Dnevnikovem izboru Zlata nit, nato prejmejo brezplačno Rezultate raziskave o kakovosti odnosa med zaposlenim in organizacijo v podjetju, ki zajema rezultate anketiranja v podjetju. Poročilo, ki omogoči primerjavo rezultatov ankete med zaposlenimi podjetja z drugimi zaposlovalci (in s prejšnjimi leti, če je podjetje že sodelovalo v Zlati niti), sodelujočimi v izboru Zlata nit, pa lahko prejmejo ob plačilu.

Organizatorji izbora Zlata nit si želijo, da bi anketo izpolnilo čim več zaposlenih, zato je tudi visok odstotek odzivnosti zaposlenih pomemben pri končni uvrstitvi podjetja med najboljše zaposlovalce. Vsako leto razveseljuje podatek, da v podjetjih anketo izpolni v povprečju več kot 60 odstotkov zaposlenih. Ti naj bi anketo izpolnili najpozneje v tednu dni od prejetja vprašalnikov, ki v povprečju zaposlenemu za izpolnjevanje vzamejo deset minut, zato imajo podjetja na voljo tri termine - oktobra, novembra in decembra, oziroma po dogovoru po prijavi.