Nagrade podelijo v petih kategorijah, in sicer za geniYalca leta, ki sta tokrat postala hokejist Anže Kopitar in mladi (socialni) podjetnik Matevž Slokar, priYateljica leta je Ajša Vodnik, izvršna direktorica AmCham Slovenija, deYanje leta je z organizacijo konference "Out of the Box" storila Univerza v Mariboru, za mediy leta je Dnevnikov projekt Podjetniški dnevnik, za najboljši projekt sodelovanYa pa je nagrado prejel Zaposlitveni izziv, projekt za spodbujanje zaposlovanja brezposelnih pri najboljših zaposlovalcih Dnevnikovega izbora Zlata nit. Zaposlitveni izziv je skupni projekt Dnevnika, Zavoda RS za zaposlovanje, ministrstva za delo, družino in socialne zadeve ter Združenja Manager.

Zavod Ypsilon je v projektu Zaposlitveni izziv kot ključno prepoznal sodelovanje omenjenih partnerjev, ki mladim dajejo upanje pri iskanju zaposlitve in jim dajo vedeti, da lahko do zaposlitve še vedno pridejo na podlagi svojega znanja, veščin in kompetenc. "Zaposlitveni izziv je nova pot do zaposlitve brezposelnih ljudi, še posebej mladih, zato si projekt zasluži naziv SodelovanYe leta, z upanjem, da bodo partnerji misijo nadaljevali tudi v prihodnje," je ob podelitvi nagrade, vaze, ki so jo oblikovali v Steklarni Hrastnik, povedala Petra Kocjan, direktorica Zavoda Ypsilon.

S sodelovanjem v Zaposlitvenem izzivu namreč pridobijo vsi udeleženci. Delodajalci, ker pridejo do visoko motiviranih in talentiranih kadrov, brezposelni oz. iskalci zaposlitve, ki želijo delati, se dokazati s svojim znanjem in sposobnostmi, in družba v celoti, saj projekt zmanjšuje brezposelnost in povečuje zaposljivost vseh kandidatov izziva.

V desetih Zaposlitvenih izzivih je tako priložnost za delo dobilo 22 ljudi. V Si.mobilu, kjer so prvi izvedli Zaposlitveni izziv, so zaposlili dva kandidata, ki imata zdaj že redno zaposlitev, v Vivu so zaposlili zmagovalca, štirim pa so dali možnost usposabljanja na delovnem mestu, po enega kandidata so zaposlili tudi v Trimu, Sava Hotelih, Steklarni Hrastnik in Otisu, v IBM Slovenija pa so v dveh izzivih zaposlili pet ljudi, ena kandidatka pa je pred usposabljanjem na delovnem mestu dobila zaposlitev pri drugem delodajalcu. V Zaposlitvenem izzivu je sodeloval tudi Mercator, ki ni zaposlil zmagovalca za vsaj leto dni, kot drugi delodajalci, ampak je z osmimi kandidati sklenil pogodbo za tri mesece in jim jo podaljšuje glede na potrebe po delu. Deseti zaposlitveni izziv se je odvijal v Združenju Manager, kjer si je zaposlitev za obdobje enega leta prislužila diplomirana pravnica.