Včeraj pa se je na mariborskem okrožnem sodišču sklenil prvostopenjski postopek v pravdi, v kateri pokojne redovnice terjajo odškodnino zaradi nezmožnosti uporabe gradu Studenice v Poljčanah.

Konvent je prepričan, da je 281.000 evrov oziroma z obrestmi 622.000 evrov primerna denarna uteha za to, ker gradu ni mogel uporabljati od uveljavitve zakona o denacionalizaciji 7. decembra 1991 do 30. decembra 2000, ko je država vrnila samostan. Država se ni strinjala s takšnim zneskom, zato je sodišče v spor pritegnilo izvedenko gradbene stroke Danico Gerbec. Ta je izračunala, da bi magdalenke imele nekaj več kot 92.000 evrov zaslužka (brez obresti), če bi v omenjenem obdobju dale objekt v neprofitni najem.

Pooblaščenec magdalenk Matej Pirih je bil nezadovoljen z izračunanim zneskom in je zato terjal dopolnitev mnenja. V drugem mnenju je morala izvedenka Gerbčeva izračunati dve odškodnini: na dan vložitve tožbe decembra 2005 in na dan izdelave dopolnitve izvedenskega mnenja septembra 2011. Po prvi različici bi magdalenke zaslužile 268.000 evrov, po drugi pa 328.000 evrov.

Na včerajšnji glavni obravnavi je izvedenka razložila, da sta bila slednja izračuna v nasprotju z zakonodajo, ker je morala pri njima uporabljati določila odloka, ki v obravnavanem obdobju še ni stopil v veljavo. Pirih je zatem predlagal, da naj sodišče v pravdo povabi izvedenca finančne stroke, čemur pa okrožna sodnica Dita Mlakar ni ugodila. Sodbo bo izdala pisno.

Kot smo na začetku omenili, je konvent magdalenk dosegel uspeh na mariborskem prvostopenjskem sodišču. Sodnik Marko Čagran je junija izdal sodbo, po kateri mora republiški sklad kmetijskih zemljišč plačati 80.740 evrov odškodnine. Ta denar po oceni sodnika pripada konventu zato, ker od 7. decembra 1991 do 14. avgusta 2002 ni mogel uporabljati 230 hektarjev gozdov na območju Boča. Sodba ni doživela pravnomočnosti, ker se je državni sklad nanjo pritožil.

Ne glede na to, kolikšno odškodnino bo sodišče pripisalo konventu zaradi nezmožnosti uporabe samostana, je že nekaj časa znano, da grad Studenice ne bo več dolgo v lasti nadškofije. Tega je namreč že pred časom zastavila za financiranje svoje gospodarske polomije, natančneje za zavarovanje kreditov, ki sta jih najeli njeni družbi Gospodarstvo Rast in Betnava. Ti družbi sta zgrmeli v stečaj, njihovo premoženje pa bodo zarubile banke upnice, kakor tudi številne druge nepremičnine (dvorec Betnava, orglarska delavnica v Hočah, Kolpingov dom, Slomškova knjigarna...)