Matjaž Gantar, predsednik upravnega odbora KD Group: "Razmere so narekovale temeljit premislek o prihodnjih usmeritvah, s katerimi bo Skupina KD Group optimizirala finančno strukturo in povečala svojo finančno robustnost. Z novo strategijo skupine, ki temelji na ključni dejavnosti - zavarovalništvu, dopolnjenem s ponudbo visokokakovostnega upravljanja premoženja in naložbenih produktov - so postavljeni trdni temelji za stroškovno učinkovito poslovanje, rast in razvoj."

Za upravljanje nove, prestrukturirane skupine je vzpostavljena jasna in pregledna vodstvena struktura. Upravni odbor skupine je imenoval štiri izvršne direktorje. Glavni izvršni direktor Aljoša Tomaž skrbi za področje financ, zakladništva, kontrolinga in računovodstva. Namestnik glavnega izvršnega direktorja Gabrijel Škof je zadolžen za organizacijo operativnega poslovanja skupine. Izvršni direktor Willem Jacob Westerlaken za trženje, prodajo in razvoj produktov, izvršni direktor Matija Šenk pa za mednarodno dejavnost.

"Namen nove strategije je zagotoviti dolgoročno varnost in trdnost zavarovalniške skupine z optimalno kapitalsko in finančno strukturo, kar bo omogočalo njen nadaljnji razvoj. Končni načrtovani cilj nove strategije je vzpostavitev skupine, ki bo v treh do petih letih ena vodilnih zavarovalniških skupin v Sloveniji in na območju Balkana. Skupina v središču vseh svojih aktivnosti še bolj krepi vlogo stranke ter razvija sodobne produkte, storitve in prodajne poti," je o novi strategiji skupine poudaril Aljoša Tomaž, glavni izvršni direktor.

Namestnik glavnega izvršnega direktorja Gabrijel Škof je ob predstavitvi prestrukturiranja povedal, da so bile že izvedene nekatere spremembe v nadzornih organih družb. Organizacijsko prestrukturiranje nekaterih zavarovalniških dejavnosti sledi cilju optimiziranja ponudbe, zaradi katere pričakujejo dodatno rast prodaje na domačem in tujih trgih. Spremenjena organiziranost operativnih funkcij s centralizacijo skupnih služb bo prinesla učinkovitejše poslovanje, izboljšanje kapitalske in finančne strukture pa bo podlaga za dolgoročno rast in razvoj. Preoblikovana močna regijska zavarovalniška skupina bo inovativna institucija z vitko strukturo upravljanja, po drugi strani pa robustna finančna institucija, ki bo zagotavljala varnost zavarovancev in vlagateljev.